Skip to main content

Överaktiv blåsa lika vanligt bland män som kvinnor

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 09:06 CEST

– Många män får fel diagnos och otillräcklig behandlingNy studie av drygt 14 000 européer visar att inkontinens och överaktiv blåsa inte bara är ett kvinnoproblem. Hälften av alla vuxna män har symtom från de nedre urinvägarna, som framförallt innebär trängningar och täta toalettbesök, och överaktiv blåsa är lika vanligt bland män som kvinnor. Studien presenteras vid den pågående kongressen European Association of Urology, EAU, i Paris.Den första stora populationsbaserade studien av förekomst av överaktiv blåsa, inkontinens och andra besvär från nedre urinvägar presenteras idag. Resultaten från studien EPIC visar att över hälften av alla vuxna män har minst ett symtom från de nedre urinvägarna och att förekomsten ökar med åldern.– Studien visar att nedre urinvägssymtom är vanliga bland män och att det finns ett stort behov av korrekt diagnos och behandling, säger Ian Milsom, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som är en dem som lett EPIC-studien.Vanliga symtom kan förväxlas med prostataförstoring

Symtom från nedre urinvägarna omfattar besvär med blåsfyllnad, blåstömning och besvär efter blåstömning. Besvär med blåsfyllnad innebär att blåsan vill tömma sig innan den är full. Bland symtomen på blåsfyllnad återfinns trängningar, täta blåstömningar, nokturi (behov att kissa nattetid) och inkontinens. EPIC-studien visar att besvär med blåsfyllnad förekommer hos 50% och besvär vid blåstömning hos 26%. Det vanligaste symtomet på blåsfyllnad är nokturi (43%). Studien visar också att överaktiv blåsa är lika vanligt bland män (13,3%) som bland kvinnor (14,9%). Överaktiv blåsa kännetecknas av åtta eller fler toalettbesök per dygn, täta trängningar samt i vissa fall urinläckage.– Män med de här symtomen får ofta diagnosen godartad prostataförstoring, och behandlas direkt med läkemedel mot åldersbetingad prostataförstoring, utan att överaktiv blåsa övervägs. Det kan förklara varför vissa patienter som behandlas med dessa läkemedel rapporterar fortsatta täta urinträngningar och blåstömningar, säger Ralph Peeker, docent i urologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.Pfizer har nu inlett en studie kring användning av Detrusitol SR som komplement till alfablockerare, dvs läkemedel mot åldersbetingad prostataförstoring. Detrusitol SR (tolterodin) används för symtomatisk behandling av trängningsinkontinens och täta blåstömningar hos patienter med överaktiv blåsa. Läkemedlet är den mest studerade medicineringen vid överaktiv blåsa. Över 10 miljoner patienter har behandlats sedan lanseringen, varav 2 miljoner män.Om EPIC-studien

I EPIC-studien ingick 14 666 personer i Tyskland, Sverige, Italien och Storbritannien. Telefonintervjuer med 5 460 män ingår i analysen. Ett syfte med studien var att undersöka förekomsten bland män av symtom från nedre urinvägarna med de definitioner som fastställdes 2002 av International Continence Society, ICS. Dessa data presenteras idag vid den 21:a kongressen med European Association of Urology, EAU. Under hösten kommer ytterligare data att presenteras kring hur dessa symtom, överaktiv blåsa och inkontinens påverkar patienternas välbefinnande och livskvalitet. Då kommer även resultat från Kanada att ingå.För mer information kontakta:

Petra Eurenius, informationschef, Pfizer AB, tel: 08- 550 529 55

Eva Dahl, läkare och chef Medical Affairs, Pfizer AB, Pfizer AB, tel: 08-550 524 17Referenser:

Reilly K et al., Prevalence of incontinence and overactive bladder. European results from the EPIC study, EAU 2006.

Milsom I et al., Prevalence of lower urinary tract symptoms (LUTS) in men: European results from the EPIC study, EAU 2006

Irwin D et al., Prevalence of overactive bladder syndrome: European results from the EPIC study, EAU 2006.Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.