Skip to main content

Pfizer belönar forskare inom infektion

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 10:10 CEST

Även i år delar Pfizer, i samarbete med Svenska Infektionsläkarföreningen, ut ett stipendium vars syfte är att stödja klinisk forskning inom infektionsområdet. Stipendiebeloppet är på 75 000 kr och kan delas mellan flera sökande.

Följande personer och forskningsprojekt belönas 2013:

Daniel Bremell (35 år), Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutionen för biomedicin, Göteborgs Universitet
"Kliniska tecken och biokemiska markörer i ryggmärgsvätska vid neuroborrelios"

Patrik Gille-Johnson (53 år), Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
"Diagnostiska och prognostiska markörer vid sepsis"

Anna Grahn (39 år), Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutionen för biomedicin, Göteborgs Universitet
"Varicella zoster virus (VZV) i centrala nervsystemet (CNS)"

– Stipendiet ger oss möjlighet att uppmärksamma särskilt framgångsrika forskare tidigt i deras forskningskarriär. Precis som föregående år har stipendiaterna utsetts i hård konkurrens mellan många bra projekt, säger Johan Westin, vetenskaplig sekreterare i Infektionsläkarföreningen.

Om stipendiet och prisutdelning
Pfizers stipendium för forskning inom området infektionssjukdomar grundades 1987 av Pharmacia & Upjohn. Det har sedan dess delats ut årligen. Det riktar sig främst till icke-disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen. Pristagarna utses efter att Infektionsläkareföreningens styrelse gjort en vetenskaplig bedömning av ansökningarna

Prisutdelningen ägde rum under Infektionsläkarföreningens vårmöte i Örebro i slutet av maj. Priset delades ut av Johan Westin som representant för Infektionsläkarföreningen och Lars Nyman, medicinsk rådgivare, Pfizer.

För mer information kontakta
Daniel Bremell, tel 0708-185448, daniel.bremell@infect.gu.se
Patrik Gille-Johnson, patrik.johnson@karolinska.se
Anna Grahn, tel 0707-561546, anna.m.grahn@vgregion.se
Johan Westin, tel 070-856 92 82, johan.westin@infect.gu.se
Lars Nyman, medicinsk rådgivare Pfizer, tel 0768-89 22 61, lars.nyman@pfizer.com
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, tel 076-889 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com


 

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.