Skip to main content

Pfizer får internationellt erkännande för sitt miljöarbete

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 14:35 CEST

Pfizer prisas av the Carbon Disclosure Project (CDP) för de åtgärder som företaget vidtagit för att reducera utsläppen av växthusgaser och dämpa klimatriskerna.

CDP är en oberoende ideell organisation som bygger upp världens största databas med klimatrelevant information från företag och som bidrar till att utveckla internationella standarder för redovisning av koldioxidutsläpp. CDP har nu inkluderat Pfizer i sitt Carbon Performance Leadership Index (CPLI), som lyfter fram företag som i sina enkätsvar till CDP uppvisat ett starkt engagemang för klimatstrategi och utsläppsminskningar. Pfizer rankas som ett av de tre bästa bolagen inom hälsovårdssektorn.

 - Vi välkomnar denna uppmärksamhet för vårt arbete med klimat- och energifrågan. Sedan millennieskiftet har Pfizer arbetat mycket fokuserat och framgångsrikt med att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Vi har minskat våra utsläpp med cirka 40 procent sedan 2000. Pfizer Sverige har varit bidragande i detta arbete, dels genom kontoret i Silverdal i Sollentuna, som 2008 erhöll EU:s Green Building Award som en av Europas energieffektivaste fastigheter, dels genom en nästan 80-procentig minskning av utsläppen av fossil koldioxid från vår moderna och världsledande bioteknikanläggning i Strängnäs, säger Bengt Mattson, CSR och miljöchef Pfizer AB.

För mer information kontakta:

Bengt Mattson, CSR och miljöchef Pfizer AB, 076 889 2587, bengt.mattson@pfizer.com

Christina Astrén Eriksson, Kommunikationsdirektör, 072 530 3545, christina.astreneriksson@pfizer.com

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.