Skip to main content

Pfizer fastställer utdelningen det tredje kvartalet 2003 till 0,15 USD per aktie

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 12:00 CEST

Styrelsen för Pfizer Inc har fastställt en utdelning om 0,15 USD per aktie det tredje kvartalet 2003. Utbetalning sker den 4 september, till aktieägare som är registrerade den 15 augusti 2003.

Utdelningen det tredje kvartalet 2003 är den 259:e kvartalsutdelningen i följd till aktieägare i Pfizer, och 2003 är det 36:e året i följd med höjd utdelning i Pfizer.

Kontaktperson:
Andy McCormick
Pfizer Inc
+1 212 573 1226

Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.