Skip to main content

Pfizer inbjuder till internetsänt analytikermöte den 17 juni

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 16:04 CEST

Pfizer Inc inbjuder investerare och allmänhet att lyssna på en webcast från ett möte med finansanalytiker i New York, tisdagen den 17 juni. Mötet inleds klockan 14:30 svensk tid och avslutas cirka 19:00.

Pfizers ordförande och koncernchef, dr Henry A. McKinnell, leder mötet som kommer att behandla bolagets möjligheter, satsningar och prognoser efter förvärvet av Pharmacia.

Den som vill lyssna på mötet går till www.pfizer.se och klickar på länken "Analytikermöte 17 juni", under rubriken "Aktieägarinformation".

En inspelning av mötet kommer att finnas tillgänglig på www.pfizer.com fram till klockan 15:00 svensk tid, onsdagen den 2 juli 2003.

Kontaktpersoner:
Marianne Bäärnhielm
Informationschef
Pfizer AB
070-319 50 60

Jörgen Österberg
Ansvarig aktieägarfrågor
Pfizer AB
08-519 06 259

Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.