Skip to main content

Pfizer ny huvudsponsor för Vasaloppet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 16:33 CEST

Pfizer blir som enda läkemedelsföretag huvudsponsor för Vasaloppet, som i vinter firar 80-årsjubileum med temat hälsa och friskvård.
- Vasaloppet är en genuin svensk tradition som vi vill värna om, dessutom är loppet ett evenemang som innebär både glädje och motion för väldigt många människor. Det stämmer väl överens med vårt arbete för hälsa och välbefinnande, säger Lars Gunneflo, Pfizers vd.

När Vasaloppet firar 80 år 2004 görs det med betoning på hälsa och livskvalitet. För Pfizer är det därför ett naturligt val att gå in som huvudsponsor.

I april i år förvärvade Pfizer Pharmacia och fick därigenom en ännu starkare plattform i Sverige. I samarbete med den svenska hälso- och sjukvården bedriver vi omfattande forskning inom ett flertal sjukdomsområden. Våra läkemedel behandlar många av de stora folksjukdomarna, bland annat cancer och hjärt-/kärlsjukdomar. Vi har även flera receptfria produkter, däribland Nicorette.

Som ett av Sveriges största läkemedelsföretag ser vi arrangemanget kring Vasaloppet som en spännande möjlighet att visa upp det nya Pfizer och vad vi står för.

Att Pfizer blir en av huvudsponsorerna för Vasaloppet innebär samtidigt en satsning på den egna personalen.
- Flera av våra medarbetare har åkt Vasaloppet tidigare, men nu ska vi uppmuntra så många som möjligt på företaget att delta i något av alla de lopp som äger rum under Vasaloppsveckan i vinter, säger Lars Gunneflo.

Har du några frågor? Kontakta Rolf Gulliksen, kommunikationsdirektör, på telefon: 070-262 96 28

Besök oss även gärna på www.pfizer.se

Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.