Skip to main content

Pfizer och BMS prisas för Bästa Patientinformation

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2017 16:07 CET

Från vänster till höger, Björn Grindebratt, Senior Brand Lead Eliquis, BMS, Angelo Modica, Senior Medical Advisor, Internal Medicine, Pfizer, Staffan Persson, Brand Lead Eliquis, Pfizer, och Bonnie Tran, Associate Brand Lead, Cardiovascular, BMS.

Pfizer och BMS mottog idag Apotekarsocietetens pris för Bästa Patientinformation. Stödprogrammet för patienter med förmaksflimmer eller blodpropp i ben eller lunga, uppmärksammas bland annat för hög tillgänglighet via många olika kanaler, genomtänkt och enhetlig utformning som dessutom finns på flera språk.

Efter tio år med pris för Bästa bipacksedel har Apotekarsocieteten tagit ett steg framåt och utvecklat detta pris till ”Bästa patientinformation”. 2017 års pris delades ut vid Läkemedelskongressen den 7 november till Pfizer och BMS för Eliquis – information och stöd under hela patientresan.

Juryns motivering lyder: ”Projektet har en hög tillgänglighet via många skilda kanaler och på flera olika språk. Patienten engageras i att söka vidare efter information via tjänster som e-learning, broschyrer samt filmer över webben. Möjlighet till sjuksköterskerådgivning kring förmaksflimmer finns. Genomtänkt och enhetlig utformning underlättar för patienten. Projektet är en möjlig modell för initiativ från hälso- och sjukvården och patientföreningar i att stödja hela patientgrupper, antingen självständigt via Sjukvårdsrådgivningen eller som här tillsammans med externa partners.”

- Det är verkligen jätteroligt att vi uppmärksammas för vårt patientstödsprogram. En kunnig, involverad och engagerad patient som förstår varför hen behöver ta sin behandling ökar chansen att nyttan med behandlingen faktiskt får de effekter som åsyftas, säger Staffan Persson produktchef för Eliquis på Pfizer .

- Patienterna står i centrum för allt vi gör. Vi strävar efter att hela tiden arbeta snabbare, smartare och bättre för att möta patienternas behov. Patientstödsprogrammet är ett bra exempel på vår strävan, säger Björn Grindebratt, Senior Brand Lead Eliquis på Bristol-Myers Squibb.

Patientstödsprogrammet fokuserar på patientens resa i vården och består av lösningar skapade utifrån patienternas faktiska behov. Programmet består bland annat av utbildningswebb om blodproppssjukdomar, stödwebb om sjukdom och läkemedel på flera språk, flimmerlinjen i samarbete med Riksförbundet Hjärt Lung, telefonkontakt med en sjuksköterska som kan svara på frågor om förmaksflimmer, en app med påminnelser samt ett nyhetsbrev med tips och råd.

Om Apotekarsocietetens pris Bästa Patientinformation
Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation är en utveckling av priset Bästa bipacksedel som delades ut 2006-2015. Avsikten med Bästa Patientinformation är att synliggöra inte bara bipacksedeln utan även andra stödjande åtgärder som till exempel digitala lösningar i form av appar, webbsajter mm som görs för att stärka patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling – och uppnå god effekt och säkerhet. Exempel på bidrag kan vara digitala lösningar i form av appar och webbsajter som stärker patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling.

Om förmaksflimmer
Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och ofta snabbare än normalt. Tillståndet gör att hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen på ett effektivt sätt vilket kan leda till hjärtklappning, sämre fysisk ork och andnöd. Förmaksflimmer är i sig inte livshotande men ger ökad risk för blodpropp och stroke.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se