Skip to main content

Pfizer stämmer fem internetsajter för olaglig försäljning av Lipitor-kopia

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 17:01 CEST

Pfizer har lämnat in stämningsansökan riktad mot fem Internetsajter för försäljning av en icke sanktionerad kopia av Pfizers läkemedel Lipitor mot höga kolesterolvärden.

Ansökningarna inlämnades i US District Court i delstaterna Delaware respektive Connecticut, mot Generic Lipitors (www.genericlipitors.com), Online Rx DrugStore (www.onlinerxdrugstore.com), WorldMedsRX (www.worlmedsrx.com), B. M. International (www.b-m-international.com), samt Offshore Pharma (www.offshorepharma.com).

Pfizer hänvisar till att dessa sajter marknadsför en produkt under namnet "Storvas", som enligt reklamtexten tillverkas av Ranbaxy Pharmaceuticals Inc., Indien. I stämningsansökningarna yrkar Pfizer att domstolen ska förbjuda fortsatt försäljning av "Storvas" och kräver ersättning för intrång på Pfizers patent- och varumärkesrättigheter för Lipitor. Pfizer yrkar också att referenser till Lipitor ska tas bort ur reklamtexterna och att länkar ska avlägsnas som hänvisar patienter till olagliga, osanktionerade produkter.

Pfizer inlämnade den 12 april en liknande stämningsansökan riktad mot Look4Generics.com, i US District Court i Delaware. Bolaget konstaterar att Internet erbjuder lättillgängliga webbsajter som säljer icke sanktionerade eller förfalskade kopior av läkemedel, som kan utsätta patienterna för risker.
Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.