Skip to main content

Pfizer stärker sin satsning inom onkologiområdet genom förvärv av Campto

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:11 CEST

Pfizer tillkännagav idag förvärvet av samtliga tillgångar av Campto, ett cytostatikum för behandling av framskriden tjocktarmscancer, som tidigare licensierats av Aventis från
Yakult Honsha Co., Ltd., Tokyo, Japan.

Pfizer innehar för närvarande rättigheterna för Campto (irinotecanhydroklorid injektionsvätska) med handelsnamnet Camptosar i Nord- och Sydamerika samt Australien. Med det nu genomförda förvärvet får Pfizer också rättigheterna för Campto i Europa, Afrika/Mellanöstern samt Asien utom Japan, och tar samtidigt över ansvaret för de kliniska studier av Campto som pågår.
– Med tillskottet av Campto till vår produktportfölj på onkologiområdet förstärker Pfizer sin närvaro på den svenska marknaden för onkologiprodukter, säger Viveka Åberg, Medicinsk Direktör på Pfizer. Förvärvet förstärker vår satsning på cancerforskning och ger oss bättre möjligheter att undersöka användning av Campto tillsammans med andra behandlingar, exempelvis riktade terapier och nya terapikombinationer.

Campto tillhör de mest intensivt studerade cellgifterna för behandling av tjocktarmscancer och flera andra tumörtyper. Pfizer kommer att ta över ansvaret för de kliniska studier av Campto som initierats av Aventis, inklusive användning av Campto för adjuvant behandling av tjocktarmscancer och framskriden magcancer.
Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) är idag den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, efter bröstcancer och prostatacancer. Varje år får cirka 3 400 personer tjocktarmscancer och 1 900 ändtarmscancer. De flesta, 75 procent, är över 65 år när de får sjukdomen. Ungefär fem
procent är under 50 år. Sjukdomen förekommer lika ofta hos män som hos kvinnor.

Cancer är ett av Pfizers högst prioriterade forskningsområden. I Sverige består Pfizers onkologiläkemedel, utöver Campto, även av Aromasin och Farmorubicin (bröstcancer), Onsenal
(adenomatösa tarmpolyper), Cytosar och Zavedos (leukemi) och Estracyt (prostatacancer).
För mer information, kontakta:
Lars Nyman, medicinsk rådgivare på Pfizer, tel 08-519 06 431
Marika Kehrer, informationsansvarig på Pfizer, tel 08-519 06 514 eller 0733-68 65 46

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Vi satsar stora resurser på forskning och på samarbeten med olika
parter för att bidra till framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer har läkemedel inom de flesta terapiområden. I Sverige
finns produktion samt omfattande klinisk forskning.