Skip to main content

Pfizer undersöker strategiska alternativ för verksamheten inom Pharmacia Diagnostics

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 15:51 CEST

New York den 1 juli 2003 - Pfizer Inc. meddelade idag att olika strategiska alternativ för Pharmacia Diagnostics prövas. Dit hör också alternativet försäljning av verksamheten.

Pharmacia Diagnostics grundades för över 30 år sedan som en del av den ursprungliga verksamheten inom Pharmacia. Pharmacia Diagnostics blev en del av Pfizer i april 2003 i samband med Pfizers förvärv av Pharmacia.

Hank McKinnell, ordförande och VD för Pfizer säger: "Pharmacia Diagnostics är en framgångsrik och växande verksamhet, med mycket gott renommé och en stark ställning inom sitt område. Verksamheten överensstämmer dock inte med Pfizers strategiska inriktning som är läkemedel, egenvård och veterinärmedicin".

"När vi nu prövar strategiska möjligheter är målet att hitta rätt väg för den här verksamheten, så att den kan fortsätta att växa. Vi kommer att göra vårt yttersta för att ta vara på intressena hos de personer som arbetar inom Diagnostics när vi går vidare med den här processen", fortsätter McKinnell.

Pharmacia Diagnostics har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige och uppnådde under 2002 en försäljning på omkring 220 miljoner dollar. Pharmacia Diagnostics bedriver verksamhet i omkring 60 länder och har närmare 1100 anställda runt om i världen.

Pfizer har givit i uppdrag åt Lazard att vara investeringsrådgivare och att hjälpa till vid analysen av olika strategiska möjligheter.

Kontaktpersoner:
Rolf Gulliksen
Tf Informationsdirektör Pfizer AB
Tel: 08 519 063 37
Mobil: 070 262 96 28

Magnus Lundberg
VD Pharmacia Diagnostics AB
Tel: 018 16 35 42
Mobil:070 536 35 42

Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.