Skip to main content

Pfizers antibiotikum Zyvoxid godkänt i USA för behandling av diabetesfot

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 16:13 CEST

- Svåra fotinfektioner hos diabetiker vanlig orsak till amputation

Pfizer meddelade idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA godkänt företagets antibiotikum Zyvoxid (linezolid injektionsvätska, tabletter och oral suspension) för behandling av fotinfektioner hos diabetiker utan samtidig osteomyelit (inflammation i benväv eller benmärg) , där infektionen orsakats av stafylokocker och/eller streptokocker, så kallade grampositiva bakterier, inklusive antibiotikaresistenta stammar, exempelvis meticillin-resistenta stammar av Staphylococcus aureus (MRSA). Zyvoxid är det första och enda antibiotikum i tablettform som godkänts för behandling av infektioner orsakade av MRSA.

Fotsår är en allvarlig komplikation vid diabetes. Uppskattningsvis 15 procent av de 30.000 diabetikerna i Sverige (17 miljoner i USA) löper risk att drabbas. Av de diabetespatienter som får fotsår kommer omkring sex procent att behöva läggas in på sjukhus för behandling av såret eller komplikationer, huvudsakligen infektiösa, till såret. Allvarliga infektioner kan ge långvariga besvär, och i svåra fall kan amputation bli nödvändig. Diabetes är den vanligaste orsaken till amputation av ben eller fötter, om man bortser från amputation efter olyckor.

- I Sverige kan för det mesta ett flertal etablerade antibiotika, både orala och intravenösa, användas vid behandling av mjukdelsinfektioner i diabetesfoten och skall användas i första hand, säger Sven Åke Hedström, docent, specialist i infektionssjukdomar, Falkenberg. De vanligaste bakterierna är just stafylokocker och streptokocker även om andra arter av bakterier från hud- och tarmflora kan drabba patienten. Hittills har vi i Sverige haft en gynnsam situation där bakterierna varit huvudsakligen känsliga för antibiotika men vi ser numera ett tilltagande hot med infektioner i mjukdelar orsakade av MRSA. När man misstänker att det är MRSA som orsakar infektionen har behandlingen oftast kompletterats med vankomycin som kan tillföras endast intravenöst. Tillskottet av Zyvoxid är värdefullt genom effekten mot MRSA och tablettformen förenklar behandlingen betydligt vid infektioner i diabetesfoten som orsakas just av dessa bakterier, säger Sven Åke Hedstöm.

- Det är oerhört viktigt att sjukvårdspersonal som behandlar personer med diabetes är medvetna om riskerna för fotinfektioner, särskilt sådana som orsakas av resistenta bakterier, och att de känner till de tillgängliga behandlingsalternativen, sade dr David G. Armstrong, medlem av både Diabetes Advisory Committee till American Podiatric Medical Association och styrelsen för American Diabetes Association.

- När Zyvoxid nu blir godkänt för behandling av fotinfektioner i samband med diabetes tillgodoses ett klart behov på detta område, nämligen ett antibiotikum i tablettform för MRSA-utsatta patienter, sade dr Benjamin Lipsky, medicinprofessor vid University of Washington School of Medicin. Det är viktigt att det finns ett läkemedel som kan ges via munnen, eftersom det både kan minska behovet av inläggning på sjukhus och förhindra komplikationer orsakade av själva injektionen, sade han.

Till grund för godkännandet av Zyvoxid för behandling av fotinfektioner hos diabetiker ligger en klinisk studie som genomförts vid 30 amerikanska och 15 europeiska kliniker. Data från studien visade att Zyvoxid var lika effektivt som två vanliga behandlingsvarianter med aminopenicillin vid behandling av diabetesanknutna fotinfektioner som orsakats av grampositiva bakterier.

I denna kliniska studie indelades patienterna slumpmässigt i grupper som fick antingen Zyvoxid eller en aminopenicillin/betalaktamashämmare. Vankomycin givet intravenöst kompletterade behandlingen med aminopenicillin/betalaktamas om patienten bedömdes ha en MRSA-infektion. De flesta av patienterna fick lämplig kompletterande behandling i form av sårupprensning och avlastning som normalt tillämpas vid fotinfektioner hos diabetiker.

Zyvoxid visade klinisk effekt hos 83 procent (n=159/192) av de kliniskt bedömbara patienterna (n=293), jämfört med 73 procent (n=74/101) i jämförelsegruppen. De flesta av patienterna i båda grupperna behandlades polikliniskt. De fick endast ett läkemedel i tablettform.

Ytterligare information
Zyvoxid godkändes första gången i USA i april 2000, för behandling av infektioner hos vuxna med mottagliga stammar av namngivna organismer, inklusive komplicerade infektioner i hud och mjukdelar samt nosokomiala infektioner, inklusive sådana som orsakats av MRSA. I december 2002 godkändes Zyvoxid för användning till barn. Efter introduktionen har Zyvoxid visat sig vara ett viktigt behandlingsalternativ för speciella infektioner som man vet eller misstänker orsakas av MRSA. Hittills har uppskattningsvis 450 000 patienter runt om i världen behandlats med Zyvoxid på de godkända indikationerna.

För ytterligare information kontakta:
Petra Eurenius, Informationsansvarig Infektion, Pfizer, 070 268 13 92, 08 695 45 97
Roland Frösing, MD, Medicinsk Rådgivare, Pfizer, 0708-506423, 08 519 06 200

Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.