Skip to main content

Positivt utlåtande från CHMP gällande Pfizers läkemedel crizotinib för behandling av tidigare behandlad ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2012 17:21 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) har givit ett villkorligt positivt utlåtande för Pfizers läkemedel crizotinib för indikationen behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK) positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC).

Det positiva utlåtandet från CHMP kommer nu att bedömas av EU-kommissionen som har mandat at godkänna läkemedel för användning inom EU. Pfizer förväntar sig ett beslut från kommissionen inom de närmaste månaderna.

Villkorligt godkännande inom EU beviljas läkemedel med en positiv risk / nytta profil inom områden där det finns ett stort medicinskt behov av bättre behandlingsmöjligheter.

På den europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida kan du läsa mer om det positiva utlåtandet.  

I relaterat material nedan finns ett pressmeddelande på engelska.

Om crizotinib

  • Crizotinib är ett läkemedel för behandling av tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinaspositiv (ALK‑positiv) icke småcellig lungcancer (NSCLC), dvs en typ av lungcancertumör som uttrycker en defekt ALK-gen. Ett diagnostiskt test används för att identifiera den defekta ALK-fusionsgenen.
  • Crizotinib är det första läkemedlet som hämmar ALK (anaplastiskt lymfomkinas) och därigenom blockerar intracellulära signalvägar som stimulerar tumörcellernas tillväxt och överlevnad. Förekomsten av den genetiska förändringen av ALK i tumören ökar sannolikheten för att sjukdomen svarar på behandlingen med crizotinib.
  • Crizotinib utgör ett viktigt steg framåt i utvecklingen av individanpassad behandling och visar på betydelsen av molekylär testning vid lungcancer.  Det ger även möjlighet till ett nytt behandlingsalternativ för patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, en grupp med stort medicinskt behov av bättre behandlingsmöjligheter.

Om Pfizer Onkologi
Onkologi är ett prioriterat forskningsområde för Pfizer. Ett omfattande prövningsprogram pågår med ett tjugotal olika läkemedelskandidater för behandling av bl. a. lungcancer, njurcancer, bröstcancer och hematologisk cancer. Då kunskapen om tumörernas biologiska egenskaper snabbt ökar går utvecklingen mot en allt mer individualiserad behandling baserad på kunskap om varje patients specifika tumörsjukdom.

Pfizers vision är att alla cancerpatienter får en individuellt utformad och evidensbaserad vård.

För mer information kontakta
Sofia Risberg, medicinsk rådgivare Pfizer AB, 0768-89 24 06, sofia.risberg@pfizer.com

Ulrika Goossens, informationschef Pfizer AB, tel 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Fler pressmeddelanden om crizotinib i pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om cancer i pressrummet se här.

 

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.