Skip to main content

Pressinbjudan Almedalen: Regeringens läkemedelsstrategi – i väntan på kejsarens nya kläder?

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2011 08:40 CEST

Välkommen till ett seminarium för att ge klarhet kring vad vi kan vänta oss av regeringens nationella läkemedelsstrategi den 7 juli på Clarion Hotel Wisby.

Regeringens nationella läkemedelsstrategi förväntas presenteras i augusti. Vad innebär den konkret? Varför är den så viktig? Vad gör landstingen för att gå från ord till handling? Säkerställer läkemedelstrategin att patienten vid behov får den medicinskt bästa behandlingen? 

Pfizer bjuder in till ett samtal som ska ge klarhet i vad vi kan vänta oss av regeringens nationella läkemedelsstrategi.

Medverkande:

  • Christina Åkerman, Generaldirektör, Läkemedelsverket
  • Mats Eriksson (M) Halland, ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings Sjukvårdsdelegation
  • Helene Hellmark Knutsson (S), 2:e vice ordf, Landstingsstyrelsen, Stockholms läns landsting
  • Anders Henriksson (S) ordf Landstingsstyrelsen, Kalmar läns landsting
  • Kristoffer Tamsons (M), Stockholms läns landsting
  • Steve Sjöquist, patientföreträdare
  • Tommy Björk, patientföreträdare, STÖDET

Moderator: Erik Blix, journalist och programledare

Tid: Torsdag 7 juli kl14.00-15.30
Plats: Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården, Strandgatan 6
Arrangör: Pfizer AB

Välkommen!
Pfizer

För mer information och anmälan kontakta:
Kerstin Falck, chef samhällskontakter Pfizer, 0768-89 29 68, kerstin.falck@pfizer.com
Christina Astrén Eriksson, kommunikationsdirektör Pfizer, 0768-89 29 58, christina.astreneriksson@pfizer.com 

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.