Skip to main content

Pressinbjudan - Hur förebygger vi självmord?

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 11:49 CEST

Välkommen till ett seminarium om förebyggande arbete kring självmord och om aktuell forskning på området. Idag begår nära dubbelt så många människor självmord i Sverige jämfört med hur många som dödas i trafiken. Dödstalen på våra vägar har minskat tack vare kraftfulla trafikpolitiska åtgärder.

Antalet självmord i samband med depression har sjunkit, vilket bland annat sammanfaller med bättre antidepressiv behandling. Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra.

För att diskutera detta aktuella ämne samlar Pfizer AB en grupp experter till ett symposium med rubriken Nollvision i suicidbehandling.

Datum: Tisdag 21 oktober 2003
Tid: kl 12.00 - 17.00
Plats: Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm

Program:
12.00 -12.30 Lunch
12.30 - 12.35 Välkommen. Medicinsk chef Inger Ahlenius
12.35 - 12.45 Inledning. Professor Jan Wålinder
12.45 - 13.10 Suicidalt syndrom - finns det? Professor Lil Träskman-Bendz
13.15 - 13.40 Att förebygga självmord. Docent Göran Isacsson
13.45 - 14.10 Depression och självmord hos äldre. Professor C-G Gottfries
14.15 - 14.45 Kaffe
14.45 - 15.10 Självmord hos barn och ungdomar. Överläkare Gunilla Olsson
15.15 - 15.40 Compliance vid depressionsbehandling. Professor Lars von Knorring
15.45 - 16.10 Från compliance till concordance- om läkekonst och kommunikation ur ett distriktsläkarperspektiv. Doktor Mats Falk
16.15- 17.00 Paneldebatt

Föreläsare:
Professor Lil Träskman-Bendz, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Lunds universitet
Docent Göran Isacsson, Psykiatriska kliniken, Huddinge universitetssjukhus
Professor C-G Gottfries, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal
Överläkare Gunilla Olsson, Barn- och ungdomspsyk.kliniken, Centrallasarettet i Västerås
Professor Lars von Knorring, Allmänpsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Doktor Mats Falk, Vårdcentralen i Rottne

Moderator: Professor Jan Wålinder, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal

Svarstalong

( ) Ja, jag planerar att närvara vid symposiet Nollvision i suicidbehandling.

( ) Nej, jag kan inte delta men håll mig gärna informerad.

Namn....................................................................

Redaktion...............................................................

Adress..................................................................

Telefon.................................................................

Epost...................................................................

Faxa senast 20 oktober till 08-459 83 80 eller maila till effektiva@effektivamedia.se