Skip to main content

Prevenar 13 får utökad indikation - Första vaccinet för vuxna mot lunginflammation orsakad av pneumokocker

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2015 06:00 CET

Europeiska Kommissionen har nu fastställt beslutet att utöka indikationen för vaccinet Prevenar 13 och godkänner det för förebyggande av pneumokockorsakad lunginflammation hos vuxna från 18 år. Det gör det till det första godkända vaccinet specifikt mot lunginflammation hos vuxna och skyddar mot 13 olika varianter av pneumokocker. Till grund för beslutet ligger resultat från CAPiTA-studien.

- Varje år drabbas tiotusentals svenskar av lunginflammation och det är glädjande att det nu finns ett godkänt vaccin för vuxna. Att fler får möjlighet att vaccinera sig ger en positiv förhoppning om att vi ska kunna minska antalet sjukhusinläggningar och dödsfall orsakade av lunginflammation i Sverige, säger Lars Nyman, infektionsläkare och medicinsk rådgivare på Pfizer.

Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna. Den kännetecknas av en inflammation i lungorna som gör att lungblåsorna fylls med vätska eller var vilket bland annat kan leda till hosta, feber, frossa och andningssvårigheter.[1],[2] Den vanligaste orsaken till lunginflammation är pneumokocker. Dagens godkännande från CHMP innebär att Prevenar 13 kan användas även till vuxna från 18 år för att förebygga lunginflammation orsakad av de 13 pneumokockvarianter som vaccinet skyddar mot.

CAPiTA-studien
I samband med den nya indikationen har även produktresumén uppdaterats för att inkludera effektdata från studien CAPiTA som visade en signifikant minskning av pneumokockorsakad samhällsförvärvad lunginflammation[3], inklusive icke-invasiv/icke-bakteriell samhällsförvärvad lunginflammation, samt invasiv pneumokocksjukdom[4] hos vuxna i åldern 65 år och äldre. Prevenar 13-vaccinerade personer hade 45 procent färre första episoder av samhällsförvärvad lunginflammation orsakad av pneumokocker än personer som fick placebo. CAPiTA är en av de största dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade studierna som hittills genomförts för att undersöka ett vaccins effekt hos äldre vuxna. Den har omfattat cirka 85 000 personer i åldrarna 65 år och uppåt.

Många svenskar i riskzonen för lunginflammation
Drygt var tredje svensk mellan 40 och 79 år, eller 1,6 miljoner svenskar, har någon gång haft lunginflammation. Mer än 300 000 har dessutom haft lunginflammation flera gånger.[5] Små barn, äldre och riskgrupper drabbas oftare av pneumokockinfektioner. Immunförsvarets förmåga att hantera nya smittämnen försämras med åldern[6] och risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år.

Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation, vilket innebär tiotusentals svenskar. Mellan 20 och 40 procent av dessa behöver sjukhusvård. Med samhällsförvärvad avses att insjuknandet skett utanför sjukhus.[7] I Sverige ökar dessutom sjukhusinläggningar bland äldre på grund av lunginflammation.[8] Till riskgrupperna hör personer med kroniska sjukdomar som diabetes, astma, KOL, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar. Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner.[9]

Fakta om Prevenar 13
Den nya indikationen för Prevenar 13 innebär att vaccinet nu är godkänt för aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom och lunginflammation orsakad av pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) hos vuxna 18 år och uppåt. Prevenar 13 är det mest använda pneumokockvaccinet i världen och är sedan tidigare godkänt för att förebygga invasiv sjukdom[10], lunginflammation och öroninflammation orsakad av pneumokocker hos barn i åldern 6 veckor till 17 år. Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och ges kostnadsfritt till alla barn i Sverige. Sedan 2010 har Prevenar 13 även funnits tillgängligt för andra grupper, t.ex. äldre och andra med ökad risk för pneumokocksjukdom.

Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar13

Se även http://www.pneumokocker.se/

För mer information kontakta:
Lars Nyman, medicinsk rådgivare, 0768-89 22 61, lars.nyman@pfizer.com
Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com


 Källor

[1] World Health Organization (WHO). Pneumonia fact sheet. Fact sheet N°331. Uppdaterad november 2013. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/. Accessed 2014-09-25.

[2] Centers for Disease Control and Prevention. Pneumonia can be prevented - vaccines can help. Uppdaterad november 2013. http://www.cdc.gov/features/pneumonia/. Accessed 2014-02-14.

[3] Med samhällsförvärvad avses att insjuknandet skett utanför sjukhus.

[4] Termen invasiv avser i det här sammanhanget en infektion som tränger in och sprider sig till omkringliggande vävnad. Källa: Fass. http://www.fass.se/

[5] Svenska Lungrapporten. Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Pfizer fjärde kvartalet 2014. 2247 intervjuer gjordes med den svenska allmänheten 40-79 år i Novus webbpanel.

[6] Weinberger B, Herndler-Brandstetter D, Schwanninger A, et al. Biology of immune responses to vaccines in elderly persons. Clin Infect Dis. 2008;46:1078-1084.

[7]http://www.pneumokocker.se/fakta-om-pneumokocker/statistik-pneumokocker-i-siffror/

[8] www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabasen/diagnoser i slutenvård/sökkriterier:
J12-J18/Sverige/65+/båda könen/vårdtillfällen per 100 000 invånare. Accessed 2014-05-09.

[9] American Lung Association. Pneumonia fact sheet. Available at: http://www.lung.org/lung-disease/influenza/in-depth-resources/pneumonia-fact-sheet.html . Accessed June 7, 2013.

[10] Termen invasiv avser i det här sammanhanget en infektion som tränger in och sprider sig till omkringliggande vävnad. Källa: Fass. http://www.fass.se/

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se