Skip to main content

Risk för TBE trots att sommaren är över

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 13:38 CEST

Risken för TBE (fästingöverförd hjärninflammation) existerar fortfarande trots att sommarmånaderna har passerat. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten är det under höstmånaderna som flest fall av sjukdomen rapporteras. En undersökning visar att det finns en stor okunskap kring TBE, vaccination och fästingar hos allmänheten.


TBE (fästingöverförd hjärninflammation) är en sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer med bestående men. Trots att antalet sjukdomsfall ökat de senaste åren1 visar en undersökning av TNS Sifo, på uppdrag av Pfizer, att det finns en bristande kunskap om sjukdomen TBE, vaccin, samt när på året fästingarna är aktiva. Statistik från Folkhälsomyndigheten2 visar att antalet rapporterade fall är flest under månaderna augusti till oktober.

Nyckelresultat från undersökningen visar att:

  • 77% känner inte till att fästingar lever och är aktiva när temperaturen överstiger fem plusgrader, det vill säga att risken för smitta finns under en stor del av året, inte bara under sommarmånaderna.
  • Många är osäkra på vilka symtomen på TBE är. Drygt hälften av de svarande känner till att TBE kan ge svår huvudvärk och hög feber, men för andra symtom var kunskapen  betydligt lägre – förlamning (37%), ljud- och ljuskänslighet (33%) och talrubbningar (24%) .
  • 47% uppger att de inte känner  till vaccinationsschemat och endast 10% uppger att de har vaccinerats med      tre doser eller mer. För att ha ett fullgott skydd mot TBE behövs tre  doser av vaccin och påfyllnadsdoser efter en tid.

- Även om inte alla som smittas av TBE blir svårt sjuka kan det vara en mycket allvarlig sjukdom och ge symtom som förlamning, gångsvårigheter, talrubbningar och koncentrations-eller minnesstörningar. För många är sjukdomen långvarig och då TBE-smittan är ett virus går det inte att behandla sjukdomen.Hittills har vi haft en mild höst och det gillar fästingarna som kan vara aktiva långt in i november, så än är det inte för sent att vaccinera sig, säger Lars Nyman, infektionsläkare och medicinskt ansvarig inom området vacciner på Pfizer.

I år har Pfizer, tillsammans med organisationerna 1,6-miljonerklubben och Orienteringsförbundet startat ”Ut i det fria” ett initiativ mot TBE i Sverige. Initiativet har som målsättning att uppmuntra allmänheten att spendera mer tid utomhus, och i riskområden för TBE öka den generella kunskapen om sjukdomen samt vad man kan göra för att skydda sig.

Om undersökningen
En webbpanelundersökning som genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer inom målgruppen 18 år och uppåt mellan den 23 februari och 3 mars 2016. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis
TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är sällsynta men många får bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

Att vaccinera sig mot TBE
TBE-vaccinet stimulerar kroppens eget immunförsvar så att det kan bekämpa eventuella sjukdomsangrepp. Detta sker genom att antikroppar bildas och ett ”immunminne” byggs upp som beredskap inför framtida virussmitta. Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen tas 5–12 månader efter dos 2, beroende på TBE-vaccin. För att upprätthålla sitt skydd bör man ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt ett vaccinationsschema. År 2013 sänkte Smittskyddsinstitutet åldersgränsen för rekommendationen av TBE-vaccin till barn i riskområden från tre till ett år.

Om Pfizer
Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner.
www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se


Om Orienteringsförbundet
Svenska Orienteringsförbundet består av 600 föreningar med 80 000 medlemmar. Svensk orientering är en idrott för alla, med framgångsrika landslag, en omfattande tävlings- och ungdomsverksamhet samt aktiviteter som naturpasset och motionsorientering för allmänheten. Våra medlemsföreningar arrangerar varje år runt 600 tävlingar och stora evenemang som Tiomila och O-Ringen.

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation.
För mer information: www.1.6miljonerklubben.com.
 

Referenser

1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/april/antalet-tbe-fall-okade-under-forra-aret/ Folkhälsomyndigheten, Antalet TBE-fall ökade under förra året. Länk hämtad 14 september, 2016.

2. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/september/stor-tbe-okning-under-augusti/ Folkhälsomyndigheten, Stor TBE-ökning under augusti. Länk hämtad 16 september, 2016

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se