Skip to main content

SBU lyfter fram nervsmärta som sjukdom

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:16 CET

I den SBU-rapport om behandling av långvarig smärta som publiceras idag, inkluderas nervsmärta för första gången. Pfizer välkomnar att nervsmärta, som är svårdiagnostiserad och svårbehandlad, uppmärksammas. Förhoppningsvis kommer detta att öka möjligheten för smärtpatienter att få en korrekt diagnos och en effektiv behandling.

Nervsmärta är en kronisk smärta som uppkommer efter en skada eller sjukdom i nervsystemet till exempel vid diabetes, bältros, ryggskada och stroke. En undersökning visar att det krävs i genomsnitt sex läkarbesök och tar elva månader för svenska patienter att få korrekt diagnos, vilket är betydligt längre tid än i de flesta andra europeiska länder (1)

- Genom att nervsmärta nu för första gången har tagits upp i en SBU-rapport, hoppas jag att kunskapen i vården om patienternas behov och behandlingsalternativ kommer att öka. I dag har cirka 90 000 svenskar diagnosen nervsmärta, men mörkertalet är mycket stort. Nervsmärta orsakar förutom mänskligt lidande också stora samhällskostnader, säger Erik Lindh, medicinsk direktör på Pfizer AB.

Nervsmärta är en sjukdom som kraftigt påverkar patienternas livskvalitet. Enligt en svensk studie har 62 procent av patienterna med perifer neuropatisk smärta reducerad arbetsförmåga (2). Av dessa var två tredjedelar förtidspensionerade och en tredjedel arbetade deltid.

Den analys som redovisas i SBU-rapporten visar att det är hög kvalitet på de kliniska prövningarna på Lyrica vid behandling av olika former av nervsmärta.

- Det är glädjande att SBU-rapporten lyfter fram behovet av nya effektiva läkemedel mot nervsmärta. Lyrica är det första läkemedlet som är skräddarsytt för nervsmärta. Det har dessutom en mer effektiv startdos och är enklare att dosera än alternativa behandlingar, säger Erik Lindh.

Lyrica är godkänt för indikationerna perifer neuropatisk smärta och som tilläggsbehandling för epilepsi med partiella anfall för vuxna.

För ytterligare information:
Erik Lindh, medicinsk direktör, Pfizer AB, tfn 08-550 522 72, 0768-89 22 72
Annelie Barkelund, informationschef Pfizer AB, 0768-89 29 75
[1] Global Neuropathic Pain Survey, Harris-Interctive, Marknadsundersökning, 2004.

[2] Meyer-Rosberg K, Kvarnström A, Kinnman E, Gordh T, Nordfors L-O, Kristofferson A. Peripheral neuropathic pain – a multidimensional burden for patients. European Journal of Pain 2001; 5: 379-389.


 

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com