Skip to main content

Snusavvänjning i svensk studie

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2008 16:29 CEST

Nu startar den första snusavvänjningsstudien med läkemedlet Champix (vareniklin). Snusandet ökar stadigt i Sverige. 22 % svenskar snusar dagligen. Snus används ofta som rökavvänjningsmedel men många fastnar istället i ett ofrivilligt snusberoende.

- Snus är lika beroendeframkallande som cigaretter. Det finns ett behov av och en efterfrågan på effektiva läkemedel bland snusare som vill bryta nikotinberoendet. Även tobaksavvänjare, läkare och annan sjukvårdspersonal frågat efter effektiva snusavvänjningsmedel, säger Professor Hans Gilljam, Centrum för Folkhälsa.

Studien startar nu på tio orter i Sverige. 432 snusare får använda antingen Champix eller sockerpiller i 12 veckor. Idag finns inget godkänt receptbelagt läkemedel för snusavvänjning.

Snusanvändningen har ökat kraftigt de senaste åren. I gruppen 35-44 år snusar 27 % av männen och 7 % av kvinnorna. Snuset marknadsförs hårt efter beslutet om rökfria restauranger, allmänna platser och arbetsplatser. Snus används ofta som rökavvänjningsmedel men många fastnar istället i ett ofrivilligt snusberoende.

- Idag börjar många unga, särskilt flickor, snusa. De lockas av marknadsföring riktad just till dem. Vi vet inte vad det betyder för deras hälsa på lång sikt, säger Hans Gilljam.
Studier på snusets negativa hälsoeffekter visar till exempel att snusare har en ökad risk för cancer i bukspottkörteln(1) samt att snusning i en studie ökade sannolikheten för att dö i hjärtkärlsjukdom hos patienter som tidigare haft en hjärtinfarkt (2).Fakta om snusavvänjningsstudien

Syftet är att studera effekten av Champix vid snusavvänjning. Studien är randomiserad, dubbel blind och placebo kontrollerad. Primär effektvariabel är snusfrihet efter 12-veckors behandling. Sekundär effektvariabel är fortsatt snusfrihet efter totalt 26 veckor. I studien ingår 432 snusare som är motiverade att sluta, över 18 år och vilka varit icke-rökare i minst 6 månader.
Studien leds av tio prövare i Göteborg, Stockholm, Umeå, Sundsvall, Örebro, Järfälla, Helsingborg, Karlstad, Nyköping och Södertälje.


Fakta om Champix (vareniclin)

Champix är det första läkemedlet utan nikotin som utvecklats särskilt för rökavvänjning. I två studier har Champix visat överlägsen effektivitet jämfört med Zyban (bupropion SR) och placebo och visat att oddsen för att sluta röka med Champix var fyra gånger högre än med placebo och dubbelt så höga som med Zyban efter 12 veckor.(3,4)
Champix har en dubbelverkande effekt genom att dels blockera nikotinreceptorerna vilket minskar belöningseffekterna av nikotin och dels minska abstinensbesvären.
De vanligaste biverkningarna är illamående, sömnlöshet, livliga drömmar och huvudvärk. Se utförligare information på FASS.se

1. Luo J et al, oral use of Swedish moist snuff and the risk for ancer in male construction workers ; a retrospective cohort study, Lancet 2007, Volume 369, Issue 9578, Pages 2015-2020 J.

2. M.-P. Hergens et al. Long-term use of Swedish moist snuff and the risk of myocardial infarction amongst men;
J Internal medicine 2007; 262 (p 351-359)

3. Gonzales D et al. Varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:47-55.

4. Jorenby DE et al. Efficacy of varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:56-63.

För mer information kontakta:
Hans Gilljam, Professor, Överläkare, Tobaksprevention, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting, 08-737 3500, 070-48425566
Petra Eurenius, Informationschef Pfizer, 08-550 52955, 0768-892955
Christina Gip, Medicinsk rådgivare Pfizer, 08-55052388, 0768-892388

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.