Skip to main content

Stipendium till yngre forskare

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:33 CET

400 000 kronor tilldelas yngre forskare via stipendium från Pfizer.

Årets Pfizer Stipendium för forskning och utveckling inom klinisk farmakologi på totalt
400 000 kronor delas mellan Birgitta Norstedt Wikner, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Marie-Louise Ovesjö, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Maria Gabriella Scordo, Uppsala Universitet, Staffan Ohlsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge samt Eva Wikström Jonsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Stipendiestyrelsens motivering är att de bedriver högkvalificerade forskningsprojekt med vetenskaplig bärkraft inom klinisk farmakologi, det vill säga forskning kring läkemedel och hur de tillämpas inom sjukvården. I år ingår forskning kring gravida kvinnor som exponeras för psykiatriska läkemedel, utvärdering av kolesterolsänkande läkemedel, genetiska faktorer för behandlingsutkomst vid Alzheimer, interaktioner mellan läkemedel samt kring uppföljning av behandling av Astma/KOL i primärvård. Ett snabbt växande område är forskningen kring individuella geners bidrag till läkemedelseffekt och biverkningar.

Beslutet tillkännagavs i dag i samband med Svensk Förening för Klinisk farmakologis årsmöte vid Läkarstämman i Göteborg.

Pfizers stipendium för forskning och utveckling inom ämnet klinisk farmakologi har delats ut sedan 1996 och i år är det 10-årsjubileum. Stipendiet riktar sig i första hand till yngre forskare med läkarexamen och består av medel för forskning på någon av Sveriges institutioner för klinisk farmakologi.

I stipendiestyrelsen sitter professor Karl-Erik Andersson, Ylva Böttiger, ordf. svensk Förening Klinisk Farmakologi, professor Marja-Liisa Dahl, professor Thomas Hedner, professor Paul Hjemdahl, professor Edward Högestätt, professor Curt Pettersson, professor Anders Rane professor Folke Sjöqvist, vd Niklas Prager, Pfizer samt Anna Käll, Pfizer.

För ytterligare information:
Gisela Lindstrand, informationsdirektör Pfizer AB, tel 0768-89 29 51
Anna Käll, affärschef Pfizer AB, tel 0768-89 29 58

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och diabetes. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.