Skip to main content

Stockholms läns landsting väljer återigen pneumokockvaccinet Prevenar 13

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 12:00 CEST

Som första landsting i Sverige införde Stockholms läns landsting redan 2007 vaccination av små barn mot pneumokocker. Det ledde redan året därpå till färre fall av allvarliga (invasiva) pneumokockinfektioner och en minskning av antalet barn som drabbades av pneumokockbakterier. Stockholms läns landsting, som har använt föregångaren Prevenar och uppföljaren Prevenar 13 sedan vaccinationsstarten, har nyligen avslutat en upphandling av pneumokockvaccin och återigen valt Prevenar 13.

Prevenar 13 är det enda barnvaccinet som ger skydd mot tretton varianter av pneumokockbakterien, inklusive pneumokocktyperna 3, 6A och 19A. Under 2011 var de vanligaste pneumokocktyperna vid invasiv pneumokocksjukdom bland barn under två år 3, 19A och 22F (1).

Prevenar 13 anses av expertgruppen ha mycket god effekt, ett optimalt skyddsområde och en visad dokumentation vid både grund och riskgruppsvaccination och dessutom en god säkerhetsprofil. I sin motivering hänvisar man särskilt till att Prevenar 13 också är registrerat för vaccination av äldre barn och vissa vuxna och därför kan användas för riskgruppsvaccinering av dessa grupper (2).

Avtalet gäller från 2013-07-01 till 2014-06-30 med möjlighet till förlängning upp till tre år.

Stockholms läns landsting har också i april 2013, som första landsting i Sverige, publicerat en officiell rekommendation för vaccinering av barn äldre än 5 år och vuxna med stor risk att drabbas av pneumokockinfektion ska vaccineras med Prevenar 13 (3).

Skydd mot allvarliga infektioner
Pneumokocker är bakterier som förkommer normalt i näsa och svalg hos barn, men de kan också ge upphov till olika infektioner. Till de mindre allvarliga hör öroninflammation och bihåleinflammation men också svåra, i värsta fall dödliga, infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation kan orsakas av pneumokocker.

Förskolebarn har större risk att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner än äldre barn. Det gäller speciellt barn under två år. Invasiv pneumokockinfektion, när bakterien förekommer i blodet eller ryggmärgsvätska, är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Pneumokockvaccin ingår från den 1 januari 2009 i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet ges vid cirka 3 och 5 månaders ålder och en booster vid cirka 12 månaders ålder. Prevenar 13 är ett konjugerat pneumokockvaccin.

Sedan konjugerat pneumokockvaccin infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet har antal fall av invasiv pneumokocksjukdom i Stockholms län sjunkit kraftigt. Antal fall har minskat från 36 fall per 100 000 år 2007 till 12 fall per 100 000 år 2012 (4).

Idag ges Prevenar 13 till drygt hälften av de nyfödda barnen i Sverige, bl.a. i Stockholm, Västra Götaland, Kronoberg och Jönköpings län.

Om Prevenar 13
Prevenar 13 är en vidareutveckling av pneumokockvaccinet Prevenar och ger skydd mot ytterligare varianter av pneumokockbakterien (1, 3, 5, 6A, 7F och 19A). Pneumokocktypen 19A uppmärksammas särskilt eftersom den ökat kraftigt i många områden av världen och bakterier av den typen ofta är resistenta mot en eller flera typer av de antibiotika som vanligen används.

Prevenar 13 är det enda konjugerade pneumokockvaccin som godkänts för barn mellan 5 och 17 år samt vuxna över 50 år (5).

Prevenar 13 är idag det mest använda pneumokockvaccinet i världen. Prevenar och uppföljaren Prevenar 13 har funnits tillgängligt i andra delar av världen sedan 2001 och hittills har över 500 miljoner doser distribuerats (5).

För mer information kontakta
Ulrika Goossens, informationschef, Pfizer AB, 0768-89 29 57

Lars Nyman, medicinsk rådgivare, Pfizer AB, 08-550 522 61, 0768-89 22 61

Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar 13 i Pfizers pressrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/pneumokocker

Referenser
1. SMI, Epidemiologisk Årsrapport 2011
2. Stockholms läns landsting, tilldelningsbeslut http://www.upphandling.sll.se/modules/purchase/allocationDecisions/Selected.aspx?pid=2298
3. Konjugatvaccin för vaccination av barn äldre än 5 år och vuxna med stor risk att drabbas av pneumokockinfektion http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Vaccinationer/Konjugatvaccin-for-vaccination-av-barn-aldre-an-5-ar-och-vuxna-med-stor-risk-for-att-drabbas-av-pneumokockinfektion/
4. Smittskydd Stockholm verksamhetsberättelse 2012
5.  Prevenar 13 produktresumé, www.fass.se

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen.

För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Bifogade filer

PDF-dokument