Skip to main content

Största stipendiet inom svensk reumatologisk forskning: Ola Nived och Gunnar Sturfelt tilldelas Pfizers stora forskningsstipendium 2010

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 08:30 CET

Docent Ola Nived och professor Gunnar Sturfelt vid Skånes universitetssjukhus i Lund, tilldelas Pfizers stora forskningsstipendium 2010 (fd Wyethpriset). De belönas för sitt långvariga och framgångsrika samarbete inom klinisk forskning om den reumatiska systemsjukdomen SLE som placerat svensk SLE-forskning på världskartan.

– Ola Nived och Gunnar Sturfelt är mycket goda exempel på lysande kliniker, med gedigen kunskap kring utformandet av kliniska studier samt exceptionell förmåga att genomföra projekt. I över 30 års tid har de samarbetat och bidragit med sitt kunnande för att höja den internationella kompetensen inom reumatologi. Utifrån epidemiologiska studier har de funnit ledtrådar för fortsatt forskning. Deras forskning framöver kommer fortsätta att bidra till ökad kunskap om SLE, såväl i Sverige som internationellt, säger docent Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening.

Med en summa på 400 000 kronor är Pfizers stora forskningsstipendium det största stipendiet som är specifikt inriktat på svensk reumatologisk forskning. Stipendiet ges i år ut för åttonde gången i samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och Pfizer AB. Forskningsstipendiet syftar till att belöna upptäckter som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar.

Ola Nived och Gunnar Sturfelt började samarbeta 1973 vid medicinkliniken i Kalmar. Sedan 1978 har de gemensamt byggt upp en framgångsrik forskning kring SLE vid universitetssjukhuset i Lund. Mycket av deras forskning rör de mekanismer som är av betydelse för utveckling av sjukdomen. De har hittills publicerat mer än 250 artiklar. Internationellt har de varit pionjärer när det gäller epidemiologiska studier om SLE. Detta arbete startades 1981. Tack vare deras långa och framgångsrika samarbete finns idag en SLE-forskargrupp i Lund som består av ett 20-tal personer.

Huvudinriktningen för deras arbete idag är fortsatt forskning kring mekanismerna bakom sjukdomen, bland annat tittar man på komplementsystemets betydelse för transport och renhållning i blodet av immunkomplex och avdödade celler som utgör huvudkällan för autoimmuniteten vid SLE. Komplementsystemet är en del av det så kallade ospecifika immunförsvaret och utgörs av ett 30-tal proteiner i blodet som samverkar i ett noga reglerat nätverk. Förutom den egna forskningen deltar de även i en rad internationella forskningssamarbeten, bland annat där man studerar hur nyinsjuknade personer utvecklar åderförkalkning som en följd av SLE. Betydelsen av autoantikroppar mot koagulationsfaktorer och mekanismer för aktivering av trombocyter (blodplättar) som orsak till kärlsjukdom bland annat åderförkalkning ska studeras.

Ett annat intressant exempel är ny forskning om nervsystemets betydelse, och hur det är kopplat till olika markörer för att förutse sjukdomsförloppet. De är även engagerade i flera olika projekt för utveckling av nya läkemedel mot SLE.

Stipendiekommitténs motivering lyder:
"För ett enastående exempel på samarbete och ömsesidigt utbyte, med vida respekterad expertis och uthållighet i studier av SLE".

Prisutdelningen sker i samband med Medicinska riksstämman i Göteborg den 1-3 december 2010.

Om SLE
SLE (systemisk lupus erythematosus) är en reumatisk systemsjukdom som drabbar framförallt kvinnor i fruktsam ålder. I Sverige beräknas det finnas över 5 000 patienter och hos dessa kan de flesta organen drabbas av inflammation. Orsaken är att kroppens immunsystem reagerar mot patientens egen vävnad och SLE anses vara prototypen för så kallad autoimmun sjukdom.

För mer information kontakta
Professor Gunnar Sturfelt, överläkare, reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, 046-17 10 00, gunnar.sturfelt@med.lu.se
Docent Ola Nived, överläkare, reumatologkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, 046-17 10 00, ola.nived@med.lu.se
Docent Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare, Svensk Reumatologisk Förening, 0736-10 24 12, carl.turesson@med.lu.se
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Se även pressbilder i pressrummet samt relaterat nedan på de två pristagarna.

Om Pfizers stora forskningsstipendium
Den officiella prisutdelningen äger rum under Medicinska riksstämman, den 2 december på Svenska Mässan i Göteborg. Stipendiet delas ut av Caroline Wendt Jönsson, medicinsk rådgivare inflammation Pfizer AB, tillsammans med Carl Turesson vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening.

Syftet med Pfizers stora forskningsstipendium är att uppmärksamma framstående reumatologisk forskning och lyfta fram svenska forskningsinsatser som tillhör absolut världsklass. Pristagaren utses av SRFs styrelse efter bedömning av en internationell kommitté bestående av vetenskapligt högt rankade professorer och forskare.

Tidigare års vinnare:
2003: Reumatikersjukhuset Spenshult
2004: Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet
2005: Professor Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå Universitet
2006: Professor Tore Saxne och professor Dick Heinegård, Lunds Universitet
2007: Professor Andrzej Tarkowski, Sahlgrenska Akademin i Göteborg
2008: Professor Ingrid Lundberg, Karolinska Institutet
2009: Professor Lars Rönnblom, Uppsala Universitet

Pressmeddelanden om tidigare vinnare se här.

Fler pressmeddelanden om reumatiska sjukdomar i pressrummet se här.

Om Svensk Reumatologisk Förening
Svensk Reumatologisk Förening, som är knuten till Svenska Läkaresällskapet, är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen för Sveriges reumatologer. Läkare under utbildning till specialist i reumatologi samt andra läkare och forskare med intresse för reumatiska sjukdomar är också välkomna som medlemmar.

Om Pfizer
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning.

Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

För mer information se även pressrummet på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer

Bifogade filer

PDF-dokument