Skip to main content

Stora prisskillnader för rökstopp i tandvården

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:36 CEST

Sluta-röka-råd från en tandläkare eller en tandhygienist får fler rökare att sluta. Trots det erbjuder endast fyra landsting tobaksavvänjning inom folktandvården på samma villkor som på vårdcentralen. Priset varierar dessutom mellan 1 000 och 2 086 kronor för en tobaksavvänjningsbehandling inom tandvården. Uppgifterna kommer från en kart­läggning som Tandvård mot Tobak har genomfört i samarbete med Pfizer.

Tandvårdscheferna i 17 av 21 landsting (eller motsvarande) besvarade en enkät med frågor om tobaksavvänjning. I fyra län; Blekinge, Gotland, Värmland, Västerbotten, får rökare hjälp inom tandvården på samma villkor som på vårdcentralen. Här får rökarna hjälp att sluta till samma kostnad, oavsett om det sker på vårdcentralen eller tandvårdskliniken.

Ytterligare två landsting; Jönköpings läns landsting och Sörmlands läns landsting, planerar att införa tobaksavvänjning till vårdcentralspris. Tio landsting uppger att det vore önskvärt, men alla utom ett tror att det är svårt att införa.

– Tobaksavvänjning borde erbjudas alla rökare och snusare som besöker tandvården, oavsett var i landet de bor och om de går privat eller till folktandvården, eftersom tobak är ett av de största folkhälsoproblemen, säger Lena Sjöberg, tandläkare och ordförande i yrkesföreningen Tandvård mot Tobak.

De allra flesta vuxna går regelbundet till tandvården. En klinik med 1 000 vuxna patienter har ungefär 200 rökare. För tandläkare och tandhygienister är det enkelt att se skadorna i munnen. Det innebär att de skulle kunna nå många rökare direkt med ett angeläget folkhälsobudskap.

Lägsta pris i Västerbotten
Rökare i Västerbotten kan få sluta-röka-hjälp av tandvården för 50 kronor per besök. Motsvarande stöd kostar 306 kronor i Stockholm. En tobaksavvänjningskurs kostar 1 000 kronor i Dalarna och på Gotland medan värmländska rökare får betala 2 086 kronor för ett behandlingspaket.

Följande landsting har inte besvarat enkäten:
Jämtlands läns landsting
Landstinget Kronoberg
Västra götalandsregionen
Landstinget i Östergötland.

Fotnot: Sverige har 18 landsting och två regioner (Västra Götaland och Skåne). Dessutom har Gotlands kommun landstingsansvar.

För mer information kontakta:
Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot Tobak, 011-22 29 50
Elisabeth Sahlberg, informationschef, Pfizer, 08-550 526 55, 0768-89 26 55 ___________________________________________________________________________

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Vi satsar stora resurser på forskning och på samarbeten med olika parter för att bidra till framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer har läkemedel inom de flesta terapiområden. I Sverige finns produktion samt omfattande klinisk forskning. www.pfizer.se