Skip to main content

Subvention av ny behandling för njurcancer och GIST

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:20 CET

Pfizer har idag mottagit Läkemedelförmånsnämndens beslut om att det nya, målriktade cancerläkemedlet Sutent (sunitib malate) subventioneras för behandling av njur- och magcancer (GIST). Läkemedlet verkar genom att fördröja tiden för cancertumörernas tillväxt och spridning i kroppen och kan innebära nytt hopp för svårt sjuka patienter, som tidigare har stått helt utan behandlingsalternativ.

Subventionen gäller för behandling av två svårbehandlade tumörformer – njurcancer och GIST.

– Det är ett positivt besked som innebär att en helt ny behandling nu blir tillgänglig inom läkemedelsförmånen för svenska patienter. Vi läkare har länge sökt efter nya alternativ för den här patientgruppen. Nu har vi något nytt att erbjuda dem som kan innebära förlängd över-levnad och ökad livskvalitet. Det känns givetvis mycket tillfredsställande, säger Peter Wersäll, docent och överläkare vid enheten för onkologi, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Varje år drabbas drygt 800 svenskar av njurcancer. Många av dessa patienter genomgår kirurgisk behandling och kan leva i flera år. När kirurgisk behandling misslyckas och när patienten inte svarar på Interferon-behandling (annan cancerbehandling) kan man behandla med Sutent.

Läkemedlet verkar genom att blockera flera olika styrmolekyler som cancercellen behöver för att kunna växa och sprida sig i kroppen. Härigenom kan man hålla sjukdomen i schack under behandlingsperioden. Metoden brukar kallas för ”målriktad cancerbehandling”, eftersom den riktar sig specifikt mot cancerceller, utan att samtidigt skada de friska cellerna i kroppen. Härigenom blir även biverkningarna mildare än vid traditionell cellgiftsbehandling.

GIST är en mer ovanlig cancerform som årligen drabbar cirka 130 svenskar. Även här sätts Sutent in i ett skede när kirurgi och standardbehandling har misslyckats.

– Subventionen innebär att Sverige i internationella jämförelser nu lägger sig i framkanten när det gäller att kunna erbjuda de mest effektiva behandlingarna för svårt sjuka cancerpatienter. Det känns mycket löftesrikt inför framtiden som ju rymmer många nya, lovande behandlings-möjligheter inom cancerområdet, säger Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer AB.

Tidigare i år godkände EU: s läkemedelsmyndighet (EMEA) Sutent för behandling av njurcancer, där cancern har spridit sig i kroppen efter misslyckad cytokinbehandling och för GIST, där patienten inte tål nuvarande standardbehandling med Glivec, eller där tumören har blivit resistent mot Glivec.

För ytterligare information kontakta:
Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer AB, tfn 08-550 52420 eller 0768-892420
Susanne E Andersson, informationschef på Pfizer AB, tfn 08-550 52956 eller 0768-892956


Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com