Skip to main content

SUPPORT-studien: Viljekraft räcker inte

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:00 CET

Rökare behöver medicinskt stöd för att lyckas sluta röka.

Nästan tre fjärdedelar av dagens rökare i Europa har försökt sluta men misslyckats. Knappt 5% av dem som försöker sluta röka på egen hand är rökfria efter ett år.

Rökning är en beroendesjukdom. 90% av svenska rökare uppger att de är beroende.
En majoritet rökare vill ha råd och stöd från sin läkare för att sluta röka.
En majoritet av rökarna i Europa diskuterar inte med sin läkare när de försöker sluta röka men de flesta tror att deras möjlighet att lyckas skulle öka om de fick stöd från sjukvården. Detta visar SUPPORT-studien, en av de största internationella undersökningarna någonsin av rökares syn på rökning och rökstopp. Hälften av de europeiska rökare som intervjuats och som försöker sluta håller med om att detta är det svåraste de någonsin försökt sig på.

De flesta rökare anser att deras egen viljekraft avgör om de ska lyckas sluta. Intervjuerna visar dock att det sällan räcker. Nästan hälften av svarspersonerna har försökt sluta röka tre gånger eller fler. 82 % av dem som försökt utan att lyckas har bara litat till sin egen viljekraft.

Rökarna anser att det är de själva som har i stort sett hela ansvaret för att sluta och 80 % uppfattar rökningen som bara en dålig vana, en livsstil som de själva har valt. Endast en minoritet accepterar att rökning är ett medicinskt tillstånd.

”Det är beklagligt att insikten om rökning som en beroendesjukdom ännu inte slagit igenom brett, varken hos allmänheten eller ens i läkarkåren”, säger Sven Langworth, Medical Adviser, Pfizer Sverige. ”Det är i dag tydligt fastlagt att nikotin påverkar hjärnan på samma sätt som narkotika. Rent medicinskt håller det inte längre att se rökning som en livsstil. Vi ser ju i den här undersökningen att 90% av de svenska intervjupersonerna faktiskt anser att rökning ger beroende. De som vill sluta röka bör erbjudas hjälp.”

Rökning är ett kroniskt medicinskt tillstånd med ständiga återfall som normalt omfattar både fysiskt och psykiskt beroende av nikotin. Studier har visat att nikotin ger ett beroende som är lika starkt som det av tyngre narkotika, som heroin eller kokain.

Medicinskt stöd behövs för att sluta röka
"Det jag tyckte var mest anmärkningsvärt var att de flesta rökare, trots att de kände att de var beroende, ansåg att de skulle kunna övervinna sitt beroende enbart med hjälp av viljans kraft", sade professor Robert West, Cancer Research UK. "Vi måste göra mer för att påvisa för rökarna hur de kan göra för att hjälpa sin viljekraft på traven, genom stöd och behandling."

De flesta av de europeiska rökarna trodde att om de fick medicinskt stöd så skulle utsikten att sluta röka förbättras. 64% av rökarna i Europa säger att ett stöd från sjukvården skulle bidra positivt till deras möjligheter att lyckas sluta. Dessutom tror hälften av dem att nya och effektivare läkemedel kan ha positiv effekt på deras chanser att sluta röka.

"De flesta tar inte kontakt med sin läkare när de försöker sluta röka", säger professor Andrew Pipe, medicinsk chef vid University of Ottawa Heart Institute Prevention and Rehabilitation Centre. "Det är viktigt att upprätta en dialog mellan läkare och patient så att rökaren blir motiverad och får tillgång till råd, hjälpmedel och medicin som kan underlätta försöket att sluta röka. Det är också viktigt att läkaren själv tar upp frågan med sina rökande patienter."

Rökningen i Sverige (resultat från SUPPORT-studiens svenska del)

Konsumtion:
Cigarettkonsumtion i snitt: tio cigaretter om dagen, vilket tar 50-60 minuter. Varför? Det är en vana (66%), tycker om det (72%), hjälper till att klara vardagen (36%), vänner röker (38%), andra i familjen röker (20%)
82% oroar sig för rökningens hälsorisker. 52% är har skuldkänslor för att de röker, 41% är generade. 61% håller med om att rökning anses tabu i det egna landet.
83% håller med om att det bästa sättet för dem att förbättra sin hälsa är att sluta röka.
90% håller med om att rökning ger ett fysiskt och känslomässigt beroende.
70% anser att rökning är ett val av livsstil.
48% instämmer i att rökning bör betraktas som ett medicinskt tillstånd.
60% av rökarna döljer inte sin rökning för sin arbetsgivare.

Avvänjning:
67% av rökarna säger att de skulle kunna sluta röka om de verkligen ville.
79 har försökt sluta minst en gång, 48% minst tre gånger.
46% av dem som försökt säger att de var det svåraste de någonsin försökt sig på.
25% säger att de just nu försöker sluta; 39% säger de är starkt motiverade att sluta.
88% menar att rökavvänjning främst handlar om viljestyrka.
74% av dem som försökt och misslyckats sluta gjorde det enbart med viljestyrka.
91% anser att de själva har en stor del av ansvaret för avvänjning; 19% att läkare har det.
49% brukar inte berätta för andra när de försöker sluta.
59% anser att ett råd från deras läkare skulle öka deras chanser att lyckas sluta.
61% säger att nya effektivare läkemedel skulle öka deras chanser att lyckas sluta.

Skäl att sluta röka som angavs av dem som försökt:
65% av hälsoskäl.
29% av att deras rökning påverkar andras hälsa.
28% av att de vill ändra sin livsstil.
47% av att kostnaden blivit för hög.
18% av att de fått en sjukdomsdiagnos.

Dialog med läkare:
38% har diskuterat rökning med sin läkare och 30% att sluta röka.
79% har talat med någon om att sluta, 59% med vänner och närstående, 52% med partner eller sambo.
68% säger att deras läkare uppmanat dem att sluta röka
52% anser att deras läkare prioriterar annat högre än rökning.
10% säger att deras läkare hjälper dem lägga upp en rökavvänjningsplan.
31% säger att deras läkare betraktar rökningen som ett medicinskt tillstånd, snarare än ett val av livsstil

Om SUPPORT
SUPPORT (Smoking: Understanding People’s Perceptions, Opinions and Reactions to Tobacco), har sponsrats av Pfizer och genomförts av Harris Interactive. Det är en av de största globala intervjuundersökningar som någonsin genomförts för att klargöra attityder och beteenden hos rökare i relation till rökning och rökavvänjning. Omkring 2 500 vuxna rökare i åldrarna från 25 år och uppåt i 10 länder intervjuades. De tio länderna var Frankrike, Japan, Kanada, Mexiko, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tyskland och USA. SUPPORT genomfördes med ekonomiskt stöd från Pfizer.

Litteraturreferens
Nicotine Addiction in Britain – a Report of the Tobacco Advisory Group. London: Royal College of Physicians, 2000

För mer information om rökning och Champix: www.champixpressoffice.com

För ytterligare information kontakta:
Sven Langworth, Medical Adviser, Pfizer, tel. 08-550 52 264, mobil:0768-892264
Petra Eurenius, Informationschef, Pfizers Läkemedel, tel.08-550 529 55.

www.pfizer.se

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och diabetes. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.