Skip to main content

Sven-Eric Söder ny informationsdirektör på Pfizer

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 10:17 CET

Sven-Eric Söder, 50 år, har utsetts till ny informationsdirektör på Pfizer AB. Han tillträder tjänsten den 15 februari.

Sven-Eric Söder har sedan 1997 varit statssekreterare i regeringskansliet. Närmast kommer han från Näringsdepartementet där han 2004-2006 varit statssekreterare med ansvar för näringslivsutveckling, statens ägarpolitik, basindustri, konkurrenspolitik samt behovsmotiverad forskning. 2002-2004 var Sven-Eric Söder statssekreterare i Näringsdepartementet för näringslivsutveckling och konkurrenspolitik samt inom Utrikesdepartementet för export- och investeringsfrämjande och inre marknadsfrågor. Åren 1998-2002 ansvarade Sven-Eric Söder som statssekreterare i Utrikesdepartementet bl.a. för export- och investeringsfrämjande och inre marknadsfrågor samt för nordiskt samarbete, östersjöfrågor och utvecklingssamarbete med Central- och Österuropa. 1997-1998 var han statsekreterare på Närings-och Handelsdepartementet för nordiska samarbetsfrågor.

Tidigare har Sven-Eric Söder varit kanslichef och Östeuropahandläggare på Olof Palmes Internationella Centrum samt informationssekreterare och politiskt sakkunnig på Försvarsdepartementet.

- Det är mycket glädjande att rekrytera en informationsdirektör med så bred erfarenhet av samhällskontakter och näringslivsfrågor som Sven-Eric Söder. Sven-Eric Söder är dessutom väl bevandrad i läkemedelsbranschens förutsättningar och verksamhet efter att de senaste två åren ha lett regeringens dialogsamtal med läkemedelsbranschens företrädare, säger Niklas Prager, vd Pfizer AB.

Sven-Eric Söder efterträder Gisela Lindstrand, som slutar på Pfizer den 28 februari för att bli Senior Vice President Corporate Communications and Affairs på Securitas AB.


Information:
Niklas Prager, vd Pfizer AB, tel 08-550 52 105


Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och diabetes. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.