Skip to main content

Svenska patienter med neuropatisk smärta i stor internationell undersökning: Resultaten visar att nervsmärta orsakar stort emotionellt och fysiskt lidande

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 14:33 CEST

Personer som lider av nervsmärtor (neuropatisk smärta) uppger att deras smärta kan vara så intensiv att de har svårigheter att genomföra vardagliga sysslor, sova och upprätthålla normala relationer till familj och vänner. När smärtan är som värst känner många "ångest", "desperation" och ofta "oförmåga att stå ut". Det framkommer av en stor internationell undersökning som presenterades idag vid den första internationella kongressen med NeuPSIG, specialgruppen för neuropatisk smärta inom International Association for the Study of Pain (IASP).

72 procent av de svenska patienterna sade att nervsmärtorna försvårade deras normala livsföring, exempelvis att laga mat, gå och handla, motionera, ta hand om familjen. Mer än hälften uppgav att de kände "ångest", "desperation" och "oförmåga att stå ut" när deras smärta var som starkast. 68 procent uppgav också att den kroniska nervsmärtan störde deras nattsömn. Över hälften av de svenska patienterna beskriver att deras smärta "förvärras vid kontakt med kläder eller lakan".

- Undersökningen understryker allvaret i det neuropatiska smärttillståndet och dess påverkan på patienterna och deras familjer. Jag får många samtal från förtvivlade medlemmar som har svårt att få hjälp, säger Annica Bernehjält på Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

Över 15 miljoner människor i Europa och USA lider av nervsmärtor, i Sverige är siffran över 90 000 men mörkertalet är stort. Typiska symptom är en brännande, stickande eller elstötliknande känsla. Neuropatisk smärta beror på störningar i nervsystemet. Tillståndet är svårbehandlat och ofta underdiagnostiserat. Smärtan kan vara så extrem att vissa patienter upplever en olidlig brännande smärta bara av klädernas anliggning mot huden

Så många som 78 procent av de svenska patienterna tror att deras smärta fått korrekt diagnos men det tog många besök hos läkare (medianvärde 6 besök), flera olika läkare (medianvärde 3 stycken) och mycket lång tid (medianvärde 11 månader) innan de nådde dit.

- Den här undersökningen bekräftar den undersökning som vi inom Svenska smärtföreningen genomförde i vintras tillsammans med Apoteket AB. Smärtpatienter har svårt att få den vård och behandling som de behöver, säger Raymond Berggren, Svenska Smärtföreningen.Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Harris Interactive med ekonomiskt stöd från Pfizer Inc. Sammanlagt telefonintervjuades 1202 patienter från Sverige, Australien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Mexico (ca 150 personer från respektive land). Samtliga hade fått diagnosen neuropatisk smärta.Om NPN
Neuropathic Pain Network (NPN) är en global koalition av patientintressegrupper, exempelvis Deutsche Schmerzliga, American Chronic Pain Association och Neuropathy Trust. NPN arbetar för att öka medvetenheten om detta tillstånd och tillhandahålla utbildning som kan förbättra behandlingsalternativen för patienter med neuropatisk smärta. Koalitionen sprider kunskaper som kan hjälpa personer med neuropatisk smärta att få en tidig diagnos, tillgång till effektiv behandling och information om förebyggande insatser.


För mer information kontakta:
Annica Bernehjält, Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Tel: 08-677 70 24

Raymond Berggren, Svenska Smärtföreningen
Tel: 0703-272 751

Sven Langworth, medicinsk rådgivare på Pfizer AB
Tel: 08-695 75 70 eller 0706-29 75 70

Susanne E Andersson, informationsansvarig på Pfizer AB
Tel: 08-519 063 67 eller 0708-50 63 67
Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.