Skip to main content

Största stipendiet inom svensk reumatologisk forskning: Thomas Skogh tilldelas Pfizers stora forskningsstipendium

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 08:00 CET

Professor Thomas Skogh vid Universitetssjukhuset i Linköping, tilldelas Pfizers stora forskningsstipendium 2011. Han belönas för sin innovativa och målinriktade forskning om antikroppar och deras kliniska betydelse vid ledgångsreumatism och den reumatiska systemsjukdomen SLE. Forskningen har resulterat i både nationell samt internationell uppmärksamhet.

– Thomas Skogh har genom sin forskning tagit fram värdefull kunskap om hur miljöfaktorer och antikroppsbildning är kopplade till inflammatoriska processer vid systemiska autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism och SLE. Detta är kunskaper som ger ökad kännedom om hur dessa sjukdomar utvecklas och på sikt också kan bidra till nya behandlingsmöjligheter, säger docent Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening.

Med en summa på 400 000 kronor är Pfizers stora forskningsstipendium det största stipendiet som är specifikt inriktat på svensk reumatologisk forskning. Stipendiet ges i år ut för nionde gången i samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och Pfizer AB. Forskningsstipendiet syftar till att belöna upptäckter som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar.

Thomas Skogh påbörjade sina medicinstudier i Uppsala och Linköping och har forskat kring reumatiska sjukdomar sedan slutet av 1970-talet. Sedan 1999 (med avbrott 2004 för en tjänst i Örebro) är Thomas professor i reumatologi vid Linköpings universitet samt överläkare vid reumakliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Studier av antikroppar och immunkomplex vid ledgångsreumatism och andra kroniska inflammatoriska sjukdomar har löpt som en röd tråd genom Thomas forskningskarriär. Immunkomplex uppkommer när antikroppar producerade av immunsystemet binder sina måltavlor, oftast kroppsfrämmande ämnen men ibland också kroppsegna molekyler. Immunkomplex mellan antikroppar och kroppsegna molekyler kan bidra till uppkomsten av olika inflammatoriska reumatiska sjukdomar, men vissa typer av immunkomplex kan tvärtom ha en inflammationsdämpande effekt.

Under senare år har Thomas och hans medarbetare studerat hur olika typer av antikroppar mot citrullinerade proteiner hänger samman med sjukdomsförloppet vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Citrullinering är en normalt förekommande modifiering av proteiner hos alla människor, men immunreaktioner mot citrullinerade proteiner är starkt associerat till uppkomst av den autoimmuna processen bakom reumatoid artrit.

I sin forskning av den reumatiska systemsjukdomen SLE (systemisk lupus erythematosus) har Thomas och hans medarbetare studerat förekomsten och betydelsen av antikroppar mot C-reaktivt protein, även kallat CRP eller ”snabbsänkan”. Det är ett protein som ingår i immunförsvaret och som snabbt ökar i koncentration i blodet vid en inflammation. CRP-värdet är ett bra mått på graden av inflammation vid många inflammatoriska sjukdomar, men inte vid SLE eller virusinfektioner.

Tillsammans med Ingrid Thyberg, arbetsterapeut, initierade Thomas 1996 ett multiprofessionellt samverkansprojekt mellan alla reumatologenheter vid de tre landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköpings och Kalmar län), Sörmland och Örebro/Lindesberg. Inom ramen för projektet med namnet TIRA-1 (tidiga insatser vid reumatoid artrit) inkluderades patienter som nyligen insjuknat i reumatoid artrit och följdes över många år. Tecken till sjukdomsaktivitet, funktionsförmåga, arbetsförmåga, m.m. registreras i detaljerade protokoll. Till detta skapades en informationsbank kring immunologiska, genetiska, livsstils- och miljöfaktorer för respektive patient för att studera tänkbara riskfaktorer för ledgångsreumatismens uppkomst, dess fortsatta utveckling och behov av medicinering.

Sedan TIRA-1 startade har diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med ledgångsreumatism genomgått en revolution. Under 2006 gick projektet in i en ny fas då man startade TIRA-2, där dagens patienter med nydebuterad ledgångsreumatism följs upp och jämförs med dem som inkluderades 10 år tidigare. Till denna del av projektet anslöt sig även reumatologen i Falun. Hittills har TIRA-projektet legat till grund för åtta avhandlingar och Thomas har handlett ett flertal medarbetare till disputation. TIRA-projektet fick 2010 utmärkelsen Årets FORSS-projekt. Två av delstudierna i projektet får tillsammans 550 000 av de 21,8 miljoner kronor som Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) beviljar i forskningsstöd för 2011.

Huvudinriktning för Thomas och hans forskargrupps fortsatta arbete är att studera hur man ska kunna identifiera patienter ännu tidigare. Målet är att i framtiden kunna förebygga sjukdomen genom att tidigt erbjuda effektiv och skräddarsydd behandling.

Stipendiekommitténs motivering lyder:
"För innovativ och väl strukturerad forskning om antikroppar och deras kliniska betydelse vid RA och SLE".

Prisutdelningen sker i samband med Medicinska riksstämman i Stockholm den 30 november – 2 december 2011.

Om reumatoid artrit (RA)
Reumatoid artrit (RA), kallas också ledgångsreumatism, eftersom det främst är lederna som drabbas. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakas av att immunförsvaret felaktigt reagerar mot den egna kroppen och angriper den som om den vore ett främmande ämne. Vid sjukdomen uppstår en inflammation som ger smärta, stelhet, svullnad och värmeökning av lederna. Mer än 50 000 svenskar har ledgångsreumatism, som är vanligare bland kvinnor och som också kan påverka andra organ i kroppen.

Om SLE
SLE (systemisk lupus erytematosus) är en reumatisk systemsjukdom som kan angripa många organsystem och som framför allt  drabbar kvinnor. I Sverige beräknas det finnas över 5 000 patienter med SLE, som i likhet med ledgångsreumatism betraktas som en så kallad autoimmun sjukdom.

För mer information kontakta
Professor Thomas Skogh, överläkare, Reumakliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, 010-103 18 61 eller 010-103 00 00, thomas.skogh@lio.se
Docent Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare, Svensk Reumatologisk Förening, 0736-10 24 12, carl.turesson@med.lu.se
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Pressmeddelanden om tidigare vinnare se här.

Fler pressmeddelanden om reumatiska sjukdomar i pressrummet se här.

Om Pfizers stora forskningsstipendium
Den officiella prisutdelningen äger rum under Medicinska riksstämman, kl 14:30 torsdagen den 1 december på Stockholmsmässan Älvsjö (sal M16). Stipendiet delas ut av Johan Brun, medicinsk direktör, Pfizer AB, tillsammans med Carl Turesson vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening.

Syftet med Pfizers stora forskningsstipendium är att uppmärksamma framstående reumatologisk forskning och lyfta fram svenska forskningsinsatser som tillhör absolut världsklass. Pristagaren utses av SRFs styrelse efter bedömning av en internationell kommitté bestående av vetenskapligt högt rankade professorer och forskare.

Tidigare års vinnare:
2003: Reumatikersjukhuset Spenshult
2004: Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet
2005: Professor Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå Universitet
2006: Professor Tore Saxne och professor Dick Heinegård, Lunds Universitet
2007: Professor Andrzej Tarkowski, Sahlgrenska Akademin i Göteborg
2008: Professor Ingrid Lundberg, Karolinska Institutet
2009: Professor Lars Rönnblom, Uppsala Universitet
2010: Professor Gunnar Sturfelt och docent Ola Nived, Lunds Universitet

Om Svensk Reumatologisk Förening
Svensk Reumatologisk Förening, som är knuten till Svenska Läkaresällskapet, är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen för Sveriges reumatologer. Läkare under utbildning till specialist i reumatologi samt andra läkare och forskare med intresse för reumatiska sjukdomar är också välkomna som medlemmar.

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Bifogade filer

PDF-dokument