Skip to main content

TLV beslut: Utökad subvention för Xeljanz, nu även för psoriasisartrit och ulcerös kolit

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2018 07:00 CET

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att utöka subventionen av Xeljanz (tofacitinib) till att även omfatta indikationerna psoriasisartrit och ulcerös kolit1. Beslutet innebär att även dessa patientgrupper nu får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform. Beslutet gäller från och med den 26 oktober. Xeljanz har ingått i högkostnadsskyddet för indikationen reumatoid artrit sedan april 2017.

Xeljanz (tofacitinib) är den första och enda januskinas- (JAK) hämmare som godkänts för tre indikationer hos vuxna: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (mars 2017), aktiv psoriasisartrit (juni 2018) och måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (juli 2018).

TLVs beslut innebär nu att Xeljanz ingår i högkostnadsskyddet för alla tre indikationer.

I subventionsbeslutet skriver TLV att kostnaderna för behandling med Xeljanz vid ulcerös kolit understiger kostnaden för jämförelsealternativen. TLV bedömer också att kostnaden för nyttan med behandling för psoriasisartrit är rimlig.

Om psoriasisartrit
Psoriasisartrit är en kronisk, autoimmun inflammationssjukdom som kan ha manifestationer i både stora och små leder, inklusive rygg, senor, ligament och hud.2 PsA kan ge en rad olika symtom som ledsmärta och stelhet, svullna tår och/eller fingrar och begränsad rörlighet. 2,3,4

Om ulcerös kolit
Ulcerös kolit är en kronisk och ofta handikappande inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar cirka 2,1 miljoner människor i Europa.5,6,7 Symtomen på ulcerös kolit kan omfatta kronisk diarré med blod och slem, magsmärtor och kramper samt viktminskning.8,9 Ulcerös kolit kan ha stora effekter på arbete, familj och sociala aktiviteter.9

Om Xeljanz
Xeljanz innehåller den aktiva substansen tofacitinib som är en JAK-hämmare. Hämning av JAK leder till minskad inflammation.

Xeljanz (tofacitinib) är den första och enda JAK-hämmare som godkänts för tre indikationer hos vuxna: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit, aktiv psoriasisartrit och måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

Rekommenderad dos för reumatoid och psoriasisartrit är 5 mg två gånger dagligen medan den rekommenderade dosen för ulcerös kolit är 10 mg två gånger dagligen i 8 veckor, följt av 5 mg två gånger dagligen.

Fullständig förskrivningsinformation för Xeljanz finns på www.fass.se

Referenser

(1) https://www.tlv.se/download/18.13634819166e2df86249985/1541428546774/bes181025_xeljanz.pdf

(2) Strauss, EJ. Orthopedic Manifestations and Management of Psoriatic Arthritis. American Journal of Orthopedics. 2008;37(3):138-47.

(3) National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS) National Institutes of Health. Psoriatic Arthritis Overview. https://www.niams.nih.gov/health-topics/psoriatic-arthritis.Accessed October 29, 2018.

(4) Arthritis Foundation. Psoriatic Arthritis Symptoms. http://www.arthritis.org/about-arthritis/types/psoriatic-arthritis/symptoms.php. Accessed October 29, 2018.

(5) Crohn’s and Colitis Foundation. What is Ulcerative Colitis. Available at:

http://www.crohnscolitisfoundation.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-ulcerative-colitis. Accessed October 29, 2018.

(6) Burisch J, et al. The burden of inflammatory bowel disease in Europe. Journal of Crohn's and Colitis. 2013;7(4):322-337.

(7) NHS Choices. Ulcerative colitis: Living with. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/ulcerative-colitis/living-with/. Accessed October 29, 2018.

(8) Hanauer SB. Inflammatory bowel disease. N Engl J Med. 1996;334(13):841-8.

(9) Irvine EJ. Quality of Life of Patients with Ulcerative Colitis: Past, Present, and Future. Inflammatory Bowel Diseases. 2008;14(4):554-563.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se