Skip to main content

TNF-hämmare kostnadseffektiv behandling för samhället

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2010 14:25 CEST

Den hittills största och mest heltäckande hälsoekonomiska utvärderingen1 baserad på Svensk registerdata av TNF-hämmaren Enbrel (etanercept) visar att Enbrel har använts kostnadseffektivt i svensk klinisk praxis.  Kostnadseffektivitetskvoten är lägre på Enbrel eftersom patienterna står kvar på läkemedlet under en längre period. Studien är baserad på data från svenska RA-registret (SSR) och resultaten presenteras idag på den europeiska reumatologkongressen EULAR i Rom.

– Att behandla reumatikerpatienter så effektivt som möjligt är inte bara en vinst för patienten i termer av förbättrad livskvalitet utan kan även minska sjukdomsrelaterade kostnader, till exempel i form av minskade sjukskrivningar, säger Ingrid Lekander, projektledare för studien på i3 Innovus. 

Syftet med studien var att genomföra en kostnadseffektivitetsanalys av den kliniska behandlingen med Enbrel hos patienter med reumatoid artrit. Studien är baserad på utdrag ur svenska RA-registret (SSR) där registerdata från STURE (Stockholm), SSATG (Skåne) och Falun använts. Registren inkluderar data från behandlingsstarten fram tills nu och inkluderar cirka 40 procent av alla RA-patienter i Sverige. Detta ger en representativ bild av hur det ser ut i verkligheten.

I studien ingick 2 558 patienter som hade fått en TNF-hämmare varav 1 049 hade fått Enbrel som första biologiska behandling. Studien gjorde en uppdelning i fyra olika grupper utifrån behandlingsstrategi; första eller andra linjen av biologisk behandling, monoterapi eller i kombination med methotrexat.

Slutsatser
När det gäller vanligen använda värden för samhällets betalningsvilja för ett extra kvalitetsjusterat levnadsår (QALY - Quality adjusted life years) i Sverige (ca 600 000 SEK) visar resultaten att behandling med Enbrel är en kostnadseffektiv behandling i jämförelse med ingen biologisk behandling, oavsett strategi.

– Det unika med studien är att det är den största svenska hälsoekonomiska studien hittills som visar att Enbrel har använts kostnadseffektivt i svensk klinisk praxis, säger Ingrid Lekander.

Resultaten från studien visar även att TNF-hämmare som grupp i de flesta fall är kostnadseffektiva för samhället så som de används idag i svensk klinisk praxis. Kostnadseffektivitetskvoten är lägre för Enbrel i denna studie på grund av att patienter som får Enbrel i genomsnitt kvarstår längre på behandling jämfört med genomsnittet för TNF-hämmare som grupp.

Referenser
1. A Cost Effectiveness Analysis of Etanercept Treatment in Patients With Rheumatoid Arthritis (RA) in Sweden, Based on Data From the Swedish RA Registries

Ingrid Lekander1,2, Fredrik Borgström1,2, Jörgen Lysholm3, Ronald van Vollenhoven4, Staffan Lindblad2,4, Pierre Geborek5, Gisela Kobelt6

1. Medical Management Centre, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; 2. i3 innovus, Stockholm, Sweden; 3. Department of Rheumatology Falu Lasarett, Falun, Sweden; 4. Rheumatology unit, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; 5. Department of Rheumatology, Lund University, Lund, Sweden; 6. European Health Economics, Spéracèdes, France

För mer information kontakta 
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Se även www.enbrel.se , www.rorelse.se , www.psoriasisguiden.se

Fler pressmeddelanden om reumatoid artrit i pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om TNF-hämmare i pressrummet se här.

Om Enbrel
Enbrel är ett biologiskt läkemedel som har revolutionerat behandlingen av svår reumatism och psoriasis. Totalt har närmare en halv miljon patienter behandlats med Enbrel världen över. Majoriteten av patienterna har fått Enbrel mot sin reumatiska sjukdom, men också över 60 000 patienter med psoriasis har i dag behandlats. Enbrel är en TNF-receptor, som fångar upp det inflammationsframkallande TNF som cirkulerar i blodet, innan det hunnit binda sig till de celler som driver inflammationen.

Enbrel häver inflammationsprocessen både i angripna leder och senfästen och i den psoriasisangripna huden. Enbrel ger en ihållande effekt på både led- och hudsymtom, vilket är viktigt vid behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska studier är infektioner, irritation på injektionsstället och huvudvärk. För ytterligare information om användning av Enbrel såsom verkningsmekanismer och biverkningar, se produktinformation på www.fass.se

Om Pfizer
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning.

Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Bifogade filer

PDF-dokument