Skip to main content

Unik svensk studie om depression och följsamhet visar: Samhällskostnaden nära halverad för patient som får effekt av behandling

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 10:15 CEST

En patient som får effekt av antidepressiv behandling kostar i genomsnitt
191 000 kronor mindre under en tvåårsperiod, jämfört med en patient som inte svarar på behandlingen. Det framgår av en unik svensk studie som analyserat alla kostnader kring depression.

Samhällskostnaden för depression uppgår årligen till 10,4 miljarder kronor, enligt tidigare studier1). I en ny hälsoekonomisk uppföljning till den tidigare publicerade Slice-studien, framgår att en patient som får effekt av antidepressiv behandling i genomsnitt kostar 300 000 kronor under en tvåårsperiod2). Motsvarande siffra för en patient som inte svarar på sin behandling är 491 000 kronor.

Resultaten visar att de största kostnaderna utgörs av indirekta kostnader som sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Denna kostnad uppgår till 254 000 kronor för patienter som svarar på behandlingen, vilket ska jämföras med 437 000 kronor för patienter som inte svarar på behandling. Av de totala kostnaderna utgjorde kostnaden för SSRI-läkemedlet Zoloft 1,5 procent.

– Det här visar hur viktigt det är att stödja patienten att fullfölja behandlingen till fullständigt tillfrisknande. Resultaten visar också hur viktigt det är att se hela behandlingsinsatsen, inklusive läkemedelsbehandlingen som en investering i patientens hälsa, snarare än enbart som en kostnad, säger Lars von Knorring, professor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Tabell på: http://www.pfizer.se/templates/NewsPage____11021.aspx

Tidigare publicerade resultat från Slice-studien visar att man genom en enklare insats i form av patientutbildningsprogrammet ”En hjälpande hand vid depression”, kan få en effektivare depressionsbehandling med fler friska patienter som resultat.

För mer information kontakta:
Lars von Knorring, professor vid Allmänpsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, tfn 018-611 00 00
Freddie Henriksson, hälsoekonom på Pfizer AB, tfn 08-695 80 28 eller 0706-249 675
Sven Langworth, medicinsk rådgivare på Pfizer AB, tfn 08-695 75 70 eller 0706-29 75 70
Susanne E Andersson, informationsansvarig på Pfizer AB, tfn 08-519 063 67
eller 0708-50 63 67

Källor:
1) Norinder A. et al. Depressionsbehandling och kostnadseffektivitet. Priset per tablett dålig indikator i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Läkartidningen 2000;97:1693-1700.
2) Henriksson F, Bengtsson F, Ekselius L, Åkerblad AC, von Knorring L.
Total cost of patients with depression and costs in relation to response.
Poster Läkemedelskongressen 27-29 september 2004.

SLICE (Swedish Longterm Implications of Compliance Enhancing programs in depressed outpatients).
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Vi satsar stora resurser på forskning och på samarbeten med olika parter för att bidra till framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer har läkemedel inom de flesta terapiområden. I Sverige finns produktion samt omfattande klinisk forskning.