Skip to main content

Vårdpersonal frågar fler om rökvanor

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 10:18 CEST

Läkare och sjuksköterskor blir allt bättre på att ta upp rökvanor med sina patienter. 45 procent av alla rökare som besökte hälso- och sjukvården förra året fick frågor om sina rökvanor, enligt en Gallup-undersökning som presenteras idag. Året innan var det 37 procent.

Sverige är det hittills enda land i världen som lever upp till WHO:s mål om högst 20 procent rökare inom befolkningen. Ändå beräknas omkring 8 000 svenskar varje år dö i förtid på grund av rökning. Inte minst gäller det död i hjärt- och kärlsjukdom.

Rökande kvinnor tillfrågas oftare
Kunskapen om vikten av att ta upp rökvanor med patienterna har ökat bland de vårdanställda. Av 256 rökare som deltog i en undersökning uppgav 45 procent att frågan tagits upp av läkare eller sköterska. Kvinnorna tillfrågades oftare än män – 48 respektive 39 procent. Det visar nya resultat från en Gallup-undersökning som omfattar 1 519 personer, varav 256 rökare.

Resultaten är klart bättre än året innan. Då hade 37 procent fått frågor om sina tobaksvanor (43 procent av kvinnorna och 33 procent av männen).

Riskbedömning – modellen kallas Scorecard
En ny modell för att bedöma risken för att en patient ska drabbas av hjärt- och kärlsjukdom eller stroke inom tio år kallas Scorecard och finns nu anpassad efter svenska förhållanden. Den väger samman faktorer som ålder, kön, rökvanor, blodtryck och kolesterol. Målet är att varannan primärvårdsläkare under 2004 ska använda Scorecard för att göra riskbedömningar.

Hjälp till rökstopp är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att förbättra folkhälsan, betonar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Ingen annan preventiv åtgärd från vårdpersonal skulle göra lika stor nytta, enligt SBU.

Livstidsvinst vid rökstopp
Allt fler studier pekar på att det alltid lönar sig att sluta röka – oavsett ålder.
Män som har rökt fram till 35 års ålder och då slutar lever i snitt 8,5 år längre än de som röker livet ut. För kvinnor som slutar vid 35-åldersåldern blir livstidsvinsten 7,7 år.

Män som röker fram till 65 års ålder men sedan slutar levde två år längre än de som fortsätter. För 65-åriga kvinnor är vinsten ännu större – de som slutar lever 3,7 år längre.

Fakta om Scorecard
Scorecard bygger på data som samlats in från studier av 205 000 europeiska patienter. Utifrån uppgifter om patientens ålder, kön, rökvanor, blodtryck och kolesterol kan man beräkna den procentuella risken för att patienten ska avlida i hjärtsjukdom eller stroke inom tio år.

Varje faktors betydelse värderas för sig. Därför kan man prioritera vad som främst bör göras. Om patienten röker går det snabbt att minska riskerna genom rökstopp.

Målet är att varannan primärvårdsläkare under 2004 ska använda Scorecard för att göra riskbedömningar, enligt Svensk Kardiologisk förening och Svensk Förening för Allmänmedicin.

Mer fakta – länkar till faktablad
· Prevention av hjärt- och kärlsjukdom och modellen Score-card

- Resultat från Gallup 2002 och 2003


För ytterligare information:
Elisabeth Sahlberg, informationschef, Pfizer, 08-695 46 01, 0705-25 46 01
Lennart Nathell, medicinsk rådgivare, Pfizer, 08-591 063 82, 0708-50 63 82


Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.