Skip to main content

Varannan snusare vill sluta – om de får hjälp

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 12:13 CEST

Drygt var tionde snusare planerar att lägga ut prillan för gott inom de närmaste månaderna. Men om de får professionell hjälp så vill nästan hälften sluta snusa. Den vanligaste orsaken är oro för hälsan. Risken för att en snusare ska drabbas av diabetes är tredubblad jämfört med icke-snusaren. Trots det frågar sjukvårdspersonalen sällan om patienternas snusvanor, medan tandvården gör det ganska ofta.

Av de vuxna svenskarna snusar ungefär 10 procent. Ytterligare 4 procent både röker och snusar. Snusning är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor.
Nästan hälften av de svenska snusarna, 46 procent, skulle försöka sluta om de får professionell hjälp, visar en Gallupundersökning från Nicorette. De uppger att de vill delta i en vetenskaplig undersökning om snusavvänjning.
– När vi annonserade efter snusare till en snusavvänjningstudie för två år sedan blev vi fullständigt nerringda, säger Maria Rankka, ansvarig för Sluta-Röka-Linjen, Centrum för Tobaksprevention.
– Stöd till snusare är eftersatt. Det har visat sig att snusare lyckas sluta lika ofta som rökare om de får stöd av en erfaren tobaksavvänjare – trots att beroendet är ännu starkare och att det är just beroendet som snusarna tröttnar på.

Var tredje kvinna
Även utan stöd av professionell tobaksavvänjare är viljan att sluta stor, visar undersökningen. Det finns ungefär 100 000 kvinnor i Sverige som snusar. Var tredje uppger att hon planerar att sluta inom ett halvår.
Bland männen är det 14 procent som planerar att sluta för närvarande. Det är de yngsta männen som tänker sluta nu – var femte person mellan 18 och 29 år vill stänga snusdosan för gott. De litet äldre männen, 30 – 49 år, har försökt sluta flera gånger förut och vill därför allra helst delta i en vetenskaplig studie för snusavvänjning.
Kvinnorna planerar att ta nikotinläkemedel till hjälp; fyra av tio kvinnor, jämfört med bara var tionde man.Diabetes – okänd risk för snusare
Omtanke om hälsan är den absolut vanligaste orsaken till att man vill stänga snusdosan för gott; sex av tio snusare uppger det som motiv.
Högst bland hälsoskälen finns problem med tänderna/tandlossning (40 procent), allmänna hälsoskäl (24 procent), oro för hjärt- och kärlsjukdom och sämre kondition. Andra skäl för att sluta är hänsyn till omgivningen, att det är dyrt, och att man inte vill vara beroende.
Till hälsoriskerna skulle också kunna läggas det faktum att snusaren löper tre gånger högre risk att drabbas av vuxendiabetes jämfört med den som inte snusar. Det är en okänd risk – både bland snusare och allmänheten.
Av snusarna i undersökningen hade 41 procent fått frågor om sina snusvanor av sin tandläkare eller tandhygienist. När de besökte hälso- och sjukvården var det sämre ställt – där tillfrågades 20 procent av patienterna om sina snusvanor.

Lite snusarfakta:
· Fler män (700 000) än kvinnor (100 000) snusar.
· Fler arbetare och egenföretagare snusar än tjänstemän.
· Det finns fler snusare bland gymnasieutbildade personer än bland dem med grundskole- eller högskoleutbildning.
· Störst andel snusare finns i norra Sverige och minst i storstädernas förorter.
· Av pojkarna i årskurs 9 snusar omkring 15 procent, enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning – trots att det är förbjudet att sälja snus till personer under 18 år.

Mer fakta – beställ Snusrapporten 2004
E-post: erika.burlin.hellman@mix-pr.se, 08-54 50 49 86, 0705-78 64 60


För ytterligare information:
Maria Rankka, tandläkare, Centrum för Tobaksprevention, 08-517 780 65,
073-372 18 88
Elisabeth Sahlberg, informationschef, Pfizer, 08-695 46 01, 0705-25 46 01
Lennart Nathell, medicinsk rådgivare, Pfizer, 08-591 063 82, 0708-50 63 82

Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.