Skip to main content

Viagra ger bättre självkänsla och relation till partnern hos män med erektionsproblem

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 14:15 CEST

Viagra förbättrar självkänslan, självförtroendet och relationen till partnern hos män med erektionsproblem. Det visar studier som presenteras på den pågående amerikanska urologkongressen, AUA.

Enligt delresultaten från två studier förbättrar Viagra signifikant patientens syn på sig själv, och har en avsevärt positiv effekt på relationen med partnern.

- Det som gör dessa studier så intressanta är att de klargör den psykologiska betydelsen av erektionsproblematiken och man får en tydlig bild av hur det inverkar på patienternas och deras partners livskvalitet, säger Björn Lundquist, läkare och chef för Centrum för Sexualmedicin i Lund.

Den ena studie, Althofs, är från USA och bygger på en analys av Viagras effekt på 253 amerikanska män med erektionsproblem. I den andra studien, Stechers, deltog 300 män i Brasilien, Mexico, Australien och Japan.

I studierna mättes de aktuella parametrarna med frågeformuläret SEAR som är speciellt framtaget för patienter med erektionsstörning. Därefter jämfördes resultaten från samma patienter enligt formuläret IIEF (International Index of Erectile Function).

Analysen visade en direkt och signifikant korrelation mellan erektionsförmåga och självkänsla, självförtroende samt sexuell och annan relationsförmåga.

- Det är väl belagt att många män med erektionsproblem också får problem med självförtroendet och självkänslan. Det kan leda till nedstämdhet, en känsla av otillräcklighet som i sin tur kan ge problem med relationen till partnern, säger Björn Lundquist.

Ett icke-fungerande sexliv kan vara en lika negativ hälsofaktor som rökning, dålig kost och brist på motion.

Modern forskning om vad som håller oss friska, så kallad salutogenesforskning, visar att avsaknaden av de här positiva psykologiska faktorerna är en mycket viktig ohälsofaktor som ökar risken för många sjukdomar, konstaterar Björn
Lundquist.

Frågor:
Björn Lundquist, läkare och chef för Centrum för Sexualmedicin i Lund, 0705-29 40 95
Petra Eurenius, Informationschef Pfizer, 070-268 13 92

Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.