Skip to main content

Viagrarapporten 2010: Var femte svensk man har erektionsproblem

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 10:30 CEST

Idag presenteras ”Viagrarapporten 2010 – svenska män om sex, hälsa och kvinnor”. Undersökningen är en av de största som gjorts om mäns sexliv sedan slutet på 90-talet och inkluderar över 2000 svenska män som svarat på frågor om sex, hälsa, kvinnor och vanor. Rapporten har genomförts på uppdrag av läkemedelsföretaget Pfizer av Novus Opinion. Viagrarapporten visar att var fjärde man har oroat sig för erektionen, och var femte uppger att han har erektionsproblem. Trots det söker män inte hjälp för sina besvär.

– Viagrarapporten visar att majoriteten av de drabbade inte söker hjälp vilket kan skapa onödigt lidande. Idag finns det effektiv hjälp att få oavsett besvären har psykologisk eller medicinsk orsak. Förutom tablettläkemedel och andra medicinska behandlingar finns det sexologisk rådgivning, säger Stefan Arver, läkare vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Omfattande undersökning av mäns sexliv
Viagrarapporten är en av de största undersökningarna av mäns samliv som genomförts i Sverige sedan 90-talet. Hela undersökningen med statistik, siffror och resultat finns i bifogad PDF. Några av resultaten är dessa:

  • Hälften av alla svenska män (53 %) som lever i en relation har sex minst en gång per vecka.
  • Två av tre svenska män tänker på sex varje dag eller oftare.
  • Var fjärde svensk man har oroat sig för erektionen.
  • Var femte svensk man har erektionsproblem. Efter 50-årsåldern har var tredje problem och efter 65 år är det nära hälften (45 procent).
  • Nio av tio män med erektionsproblem söker inte hjälp.
  • Den manligaste mannen är Börje Salming och den kvinna som flest vill gifta sig med är prinsessan Madeleine.

Om erektionsproblem
Erektionsproblem innebär en bristande förmåga att få erektion eller behålla den tillräckligt länge för att ha en tillfredställande sexuell aktivitet. Erektionsproblem har oftast medicinska orsaker, till exempel diabetes, högt blodtryck och andra hjärt- kärlsjukdomar. Är man stressad eller deprimerad kan även det ha stor inverkan på sexlivet. När yngre män drabbas har det ofta en psykisk orsak. Det kan handla om osäkerhet, prestationsångest eller brist på erfarenhet, men också på rökning eller en stressig livsstil.

Viagra ger hårda erektioner
Viagra är idag det mest använda och väldokumenterade tablettläkemedlet (PDE5-hämmaren) för behandling av erektionsproblem. Sedan lanseringen 1998 har Viagra prövats i över 200 kliniska studier där fler än 13 000 patienter har deltagit. Viagra är ett effektivt läkemedel som hjälper 8 av 10 män med erektionsproblem. Studier visar att hårdheten är den viktigaste parametern för erektionskvaliteten, och hårdare erektion ger bättre sexuell tillfredsställelse.1 Viagra ger just hårda erektioner, vilket möjliggör tillfredsställande samlag. Läkemedlet fungerar dessutom oavsett vilken bakomliggande sjukdom som är orsak till problemet.

Om Viagrarapporten
Pfizer har beställt undersökningen av Novus Opinion ställt frågor till 2112 svenska män mellan 20 och 80 år. Intervjuerna har genomförts i en webbpanel under sommaren 2010. Frågorna tar upp hälsa, manlighet, sexuella vanor, fantasier och sexuella problem. Svaren är riksrepresentativa.   

 
För mer information kontakta:
Annelie Barkelund, Informationschef Pfizer, Tel: 08- 550 529 75, Mobil: 076- 889 29 75, E-mail: annelie.barkelund@pfizer.com  

1) Montorsi et. al., Urology 68 (Supp. 3A), September 2006