Skip to main content

Vilija Oke tilldelas Pfizerstipendiet 2011 för yngre forskare

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 08:00 CET

Pfizerstipendiet för yngre forskare tilldelas i år Vilija Oke vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon belönas för sin lovande translationella forskning om vilken inverkan olika miljöfaktorer har på att huden drabbas vid reumatiska sjukdomar.

– Vilija Oke har med sin forskning undersökt de biokemiska processer som ligger bakom hudförändringar vid reumatiska systemiska sjukdomar som SLE. De resultat som kommit fram har gett värdefull insikt i uppkomsten av autoimmuna reaktioner i huden vid SLE, säger docent Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening.

Stipendiet omfattar 80 000 kronor och utdelas som ett forskningsanslag. Det ges ut för tolfte gången i samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och Pfizer AB. Syftet med stipendiet är att belöna aktiv och framgångsrik forskning som är betydelsefull för reumatologins utveckling.

Det är SRFs styrelse som utser stipendiaten efter bedömningar av professorskollegiet inom SRF. Motiveringen för Vilija Oke lyder: "För lovande translationella studier av exogena faktorers betydelse för systemisk inflammation".

”Translationell" är ett relativt nytt medicinskt begrepp även om fenomenet i sig funnits länge. Det handlar om forskningens väg från sjukvården till laboratoriet och tillbaka. Translationell forskning utgår från frågor som väckts inom vården. Forskningen genomförs i laboratoriet och förs sedan förhoppningsvis tillbaka till vården i form i form av nya sätt att behandla patienterna.

Vilija Oke är född och uppvuxen i Litauen där hon också tog sin läkarexamen. Idag är Vilija verksam som ST-läkare vid reumatologkliniken på Karolinska sjukhuset i Solna samt bedriver forskning vid enheten för reumatologi på Karolinska institutet. Vilijas forskning handlar om varför hud drabbas vid reumatiska systemiska autoimmuna sjukdomar och vad miljöfaktorer har för påverkan när det gäller detta. Solljus är en välkänd omgivningsfaktor som kan utlösa hud- och även systemiska besvär hos patienter med sjukdomen SLE.

Vilijas forskning har bidragit till att bekräfta att man kan använda en experimentell UV-exponering som modell för att undersöka mekanismerna bakom hudutslag vid en solljusorsakad SLE och att denna metod är lämplig för multicenter studier. Förhoppningen är att denna metod på sikt kan användas vid framtagande av nya läkemedel och solskyddsprodukter. Vilija har också visat att mängden av ett protein, Ro52, som är ofta mål för antikroppar vid SLE, ökar i hudceller efter solexponering. Parallellt har hon också noterat att en potent proinflammatorisk molekyl, HMGB1, blir frisläppt till den omkringliggande huden. Dessa fynd lyfter en hypotes att solljusorsakad vävnadsskada följt av ökat autoantigen (Ro52), i en omgivning där det finns proinflammatoriska molekyler (till exempel HMGB1), kan vara det första steget för en autoimmun reaktion. Två av Vilijas avhandlings artiklar är publicerade i den högst rankade tidskriften inom dermatologi, Journal of Investigative Dermatology.

Som fortsättning av sitt avhandlingsarbete tänker Vilija att fortsätta med forskning kring SLE och hon vill även inrikta sig på andra reumatiska sjukdomar där huden påverkas. I första hand den kroniska inflammatoriska muskelsjukdomen dermatomyosit som även påverkar huden och bindvävsjukdomen systemisk skleros. Vid den senare blir huden hård och förtjockad som konsekvens av förändrat immunförsvar, försämrad blodcirkulation och ökad bindvävsproduktion i hud och inre organ. Det hon huvudsakligen kommer att studera är aktiveringen av interferonsystemet i huden samt undersöka sambandet mellan solljus, rökning och dessa sjukdomar. Interferonsystemet är involverat i kroppens försvar mot bland annat virus och har visat sig ha en viktig roll vid olika reumatiska sjukdomar.

Prisutdelningen sker i samband med Medicinska riksstämman i Stockholm den 30 november – 2 december 2011.

Om SLE
SLE (systemisk lupus erythematosus) är en reumatisk systemsjukdom som drabbar framförallt kvinnor i fruktsam ålder. I Sverige beräknas det finnas över 5 000 patienter och hos dessa kan de flesta organen drabbas av inflammation. Orsaken är att kroppens immunsystem reagerar mot patientens egen vävnad och SLE anses vara prototypen för så kallad autoimmun sjukdom.

För mer information kontakta
MD, PhD Vilija Oke, enheten för reumatologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna; ST-läkare i reumatologi och klinisk verksam vid Reumatologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 08-517 700 00, vilija.oke@ki.se
Docent Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare, Svensk Reumatologisk Förening, 0736-10 24 12, carl.turesson@med.lu.se
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Fler pressmeddelanden om reumatiska sjukdomar i pressrummet se här.

Om Pfizerstipendiet för yngre forskare
Den officiella prisutdelningen äger rum under Medicinska riksstämman, kl 14:30 torsdagen den 1 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Stipendiet delas ut av Johan Brun, medicinsk direktör Pfizer AB, tillsammans med Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening.

Syftet med Pfizerstipendiet för yngre forskare är att uppmärksamma aktiv och framgångsrik reumatologisk forskning. Pristagaren utses av professorskollegiet inom Svensk Reumatologisk Förening.

Om Svensk Reumatologisk Förening
Svensk Reumatologisk Förening, som är knuten till Svenska Läkaresällskapet, är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen för Sveriges reumatologer. Läkare under utbildning till specialist i reumatologi samt andra läkare och forskare med intresse för reumatiska sjukdomar är också välkomna som medlemmar.

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Bifogade filer

PDF-dokument