Skip to main content

Pharmaprim expanderar i norden

Nyhet   •   Feb 23, 2016 08:00 CET

Från och med den 1 mars kommer Pharmaprim ansvara för distribution av licensläkemedlet Acalka (kaliumcitrat) även till Island. Acalka används i förebyggande syfte för att förhindra att njursten bildas. Pharmaprim har genom det exklusiva distributionsavtalet med läkemedelsbolaget Ferrer sedan tidigare distribuerat Acalka till Skandinavien och Finland. Nu är Pharmaprim etablerad i hela norden.

– Nu är tillgången på Acalka även säkrad för Isländska patienter i behov av förebyggande behandling för att undvika återkommande stenbildning i njurar och urinledare, säger Kjell Legernaes VD på Pharmaprim. Vi är mycket nöjda över att vi nu också etablerat en Isländsk försäljningskanal som vi kommer kunna använda för kommande produkter i enlighet med vår tillväxtstrategi.

Om njursten

Årligen drabbas ungefär 15 000 – 20 000 svenskar av akuta njurstensanfall. Många drabbade uppsöker akutmottagningen då tillståndet är oftast mycket smärtsamt. Smärtan börjar ofta i flanken och utstrålar mot ryggen och ljumskarna. För de allra flesta (75-90%) passerar stenarna med urinen. De stenar som inte passerat inom två veckor och större stenar (>5-7 mm) behöver oftast tas bort, antingen via kirurgiska metoder eller med hjälp av stötvågsbehandling, på sjukhus. Den vanligaste metoden är att krossa stenarna med hjälp av ultraljud.

Stensjukdom kan drabba i alla åldrar men vanligast är att det drabbar vuxna i arbetsför ålder. Dubbelt så många män som kvinnor drabbas av stenbildning i njurar eller i urinledare och allt fler personer drabbas varje år. Det är inte ovanligt att njurstensdrabbade bildar nya stenar igen inom 5-10 år. Ändrade kostvanor, exempelvis intag av mer kött och kolsyrade läskedrycker, anses vara en orsak till ökningen. För lågt vätskeintag (mindre än 2 liter per dygn) är också vanligt bland stenbildare.

De patienter som löper en högre risk att få återfall kan erbjudas förebyggande behandling.

Det gäller patienter som drabbas av stensjukdom före 25 års ålder, som bildar flera stenar samtidigt, som är ärftligt belastade, som har andra medicinska tillstånd (t.ex. tidigare gastric by-pass kirurgi, tarmsjukdom eller metabola rubbningar), som får täta återfall eller som bildar stenar med ett visst mineralinnehåll.

Om Acalka

Acalka (kaliumcitrat) är ett av de vanligaste läkemedlen som används för att förebygga nybildandet av njursten. Det är ett så kallat licensläkemedel vilket innebär att behandlande läkare behöver söka dispens hos Läkemedelsverket för varje patient som avses få läkemedlet. I USA, Spanien och Portugal förskrivs Acalka på vanligt vis med recept. Den aktiva substansen i Acalka, kaliumcitrat, minskar surhetsgraden i urinen och löser upp kalciumkristaller som förekommer i mer än 75 procent av njurstenarna. De som erbjuds förebyggande behandling behöver vara välmotiverade eftersom tabletterna ska tas två eller tre gånger dagligen, resten av livet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell Legernaes, VD Pharmaprim

Tel: +46 734-149 758

E-post: kjell.legernaes@pharmaprim.com

www.pharmaprim.com