Skip to main content

Pharmaprim tecknar exklusivt avtal om efterfrågat giktläkemedel

Nyhet   •   Nov 16, 2016 08:00 CET

Pharmaprim har idag tecknat ytterligare ett långsiktigt distributionsavtal, denna gång med det italienska läkemedelsföretaget Menarini. Avtalet gäller Adenuric (febuxostat), ett läkemedel för behandling av gikt och som funnits tillgängligt i flera europeiska länder sedan 2008. Avtalet ger Pharmaprim exklusiva rättigheter att distribuera och marknadsföra Adenuric i Sverige, Norge, Danmark och Island.

– Vi är mycket nöjda att vi lyckats få till stånd detta avtal då Adenuric, som redan funnits i många andra europeiska länder, varit krångligt och dyrt för svensk sjukvård att få tillgång till, säger Kjell Legernaes, Vd för Pharmaprim. Vi kommer nu börja distribuera via apoteken och säkerställa att Adenuric görs tillgängligt för förskrivare via recept på vanligt vis.

Om gikt

Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen. Allt fler drabbas och under se senaste årtiondena har förekomsten fördubblats. Risken att få gikt ökar med stigande ålder och hos män är risken tvåfaldig jämfört med kvinnor. I Sverige är mellan 1,5 – 2,0 % av den vuxna befolkningen drabbade.

Den enskilt största riskfaktorn att få ett giktanfall är förhöjda nivåer av urinsyra i blodet. När kristaller av urinsyra läcker ut i en led uppstår en giktattack. Till en början drabbas oftast bara en led men så småningom involveras fler leder. Bland förstagångsinsjuknade är stortån den vanligaste leden som drabbas. Stigande medelålder, ökande förekomst av övervikt, typ 2-diabetes och ökad alkoholkonsumtion är några riskfaktorer för att få gikt.

Giktsjukdomen går i skov, vilket innebär att personer med gikt kan i perioder vara stort sett symtomfria till dess att en ny giktattack uppstår. Attackerna är mycket smärtsamma, kommer plötsligt och kan pågå i upp till två veckor. Vid akuta anfall behandlas patienten främst med syfte att lindra smärtan vilket inte är detsamma som att initiera förebyggande behandling. Patienter som fått minst två giktattacker under ett år bör erbjudas förebyggande behandling.

Om Adenuric (febuxostat)

Adenuric (febuxostat) är ett nytt läkemedel som används för att förebygga nya episoder av giktattacker. Läkemedlet verkar genom att hämma nedbrytningen av purin, ett ämne som bildar urinsyra. Purin förekommer i vissa födoämnen som t ex inälvsmat, torkade ärtor och bönor samt saltad fisk. Genom att hämma koncentrationen av purin sänks urinsyranivåerna i blodet. Adenuric är godkänt som en förebyggande behandling av giktattacker och för att lösa upp tofi. Adenuric har funnits i Europa och i USA sedan 2008 men är först 2017 tillgängligt för giktdrabbade svenskar.

Standardbehandlingen har sedan tidigare varit allopurinol, ett läkemedel av samma typ som Adenuric men i direkt jämförande studier har Adenuric visat bättre kliniska effekter med hänsyn till att sänka uratnivåerna mer, förebygga fler attacker och orsaka färre biverkningar.

För mer information se fass

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell Legernaes, VD Pharmaprim

Tel: +46 734-149 758

E-post: kjell.legernaes@pharmaprim.com

www.pharmaprim.com