Skip to main content

Lovande resultat för nytt läkemedel vid spridd tarmcancer

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2019 08:00 CEST

Patienter med spridd kolorektalcancer och en specifik genetisk förändring fick förlängd överlevnad när de behandlades med en ny kombination av läkemedel, visar en ny studie. Behandlingen är den första målinriktade terapin för denna typ av cancer. En ansökan om godkännande av behandlingen förväntas inom kort.

En så kallad BRAF V600E-mutation förekommer hos upp till 20procent av alla patienter med spridd kolorektalcancer och innebär en sämre prognos och där dagens standardterapi har dålig effekt. (1)

Lovande resultat

Den nya kombinationen har prövats i en stor fas 3 studie (Beaconstudien) där patienterna delades in i tre olika behandlingsgrupper med vardera drygt 200 deltagare. De patienter som var aktuella för att delta skulle ha sviktat på tidigare behandling mot spridd sjukdom. I Norden deltog klinker både från Danmark och Norge.

Den ena gruppen fick trippelkombinationen, Braftovi + Mektovi + Erbitux, den andra gruppen dublettkombinationen Braftovi+Erbitux och den tredje (kontrollgruppen) fick Irinotecan eller FOLFIRI (cytostatika) + Erbitux.

Den primära målsättningen med studien var att förlänga tiden till progression (PFS) och de sekundära målsättningarna var att öka överlevnaden (OS) och om tumören krymper på den nya kombinationsbehandlingen både som dubblett och triplett (ORR).

Trippelkombinationen visade på statistisk signifikant förlängd PFS på 4,3 månader mot 1,5 månader, längre överlevnad på 9.0 månader mot 5.4 månader och ORR 26,1 % mot 1,9% för kontrollguppen.

Dubbelkombinationen visade på statistisk signifikant längre PFS på 4,2 månader mot 1,5 månader, överlevnadseffekt på 8.4 månader mot 5.4 månader och ORR 20,4 % mot 1,9% för kontrollguppen.

Kontrollarmen i studien uppvisade konsistenta resultat i linje med tidigare studier.

- Dessa resultat är onekligen intressanta. Förekomst av BRAF V600E-mutation i en tjock-och ändtarmstumör med metastaser innebär oftast en kort överlevnad och dåligt behandlingssvar på konventionell cytostatikabehandling. Få patienter med denna mutation är i skick för att erhålla ytterligare cytostatikabehandling och överlevnaden är i allmänhet kort, högst någon enstaka månad. De preliminära resultaten från en randomiserad fas III studie där tre biologiska läkemedel kombinerats är mycket lovande. Jämfört med kontrollbehandlingen levde patienterna nästan 4 månader längre (9,0 månader median jämfört med 5,4 mån) och ungefär var fjärde patients tumör minskade med minst hälften. Så bra resultat vid dessa tumörer har inte tidigare rapporterats, säger seniorprofessor och överläkare Bengt Glimelius, Uppsala universitet.

Både triplett och dublett kombinationen var generellt relativt väl tolererade utan överraskande biverkningar. Säkerhetsprofilen för BRAFTOVI, MEKTOVI och Cetuximab var konsistent med tidigare rapporterade bieffekter för vart och ett av läkemedlen.

Grad 3 biverkningar eller högre sågs i 58%, 50% och 61 % av patienterna i trippel, dubbel och kontrollarmen. 7%, 8% och 11% av patienterna avbröt behandlingen i trippel, dubbel och kontrollarmen.

De positiva resultaten har tagit många med överraskning och anses så lovande att läkemedlen nu processas som så kallad ”fast track” av FDA (Amerikanska läkemedelsmyndigheten) för att ge patienter tillgång till behandlingen så fort som möjligt.

Kombinationen

De tre läkemedlen i studien är så kallade ”målsökande läkemedel”. BRAFTOVI (enkorafenib) riktar in sig mot det sk. BRAF proteinet och som har en mutation som får tumören att växa. MEKTOVI (binimetinib) riktar in sig på ett annat protein (MEK) i samma signalkedja inuti cellen och därmed får man en dubbelblockad av det system som ligger bakom cancertillväxt. Erbitux (cetuximab) är en antikropp som binder till en receptor (EGFR) på cellytan, vilket då bidrar till minskad cancertillväxt.

Kolorektalcancer

Kolorektalcancer är en samlad beteckning för tjocktarmscancer (koloncancer) och ändtarmscancer (rektalcancer). Med omkring 6 000 nya fall om året är det den tredje vanligaste cancerformen i Sverige bland såväl kvinnor som män. Tjocktarmscancer drabbar varje år omkring 4 500 personer, medan 2 100 får ändtarmscancer. Omkring 2 700 personer dör varje år i sin sjukdom. Den vanligaste behandlingen är operation och om kolorektalcancer upptäcks på ett tidigt stadium är möjligheterna till bot stora. Davies H Bignell et al: Mutations of the BRAF gene in human cancer. Nature 417: 949-954, 2002.

  • (1) Eric Van Cutsem et al. Binimetinib, Encorafenib and Cetumoxab Triplet Therapy for Patients With BRAFV600E-mutant Metastatic Colorectal Cancer: Safety Lead-In Results From the Phase III BEACON Colorectal Cancer Study. J Clin Oncol 37, 2019.

För mer information kontakta Aki Liikola, aki.liikola@pierre-fabre.com

Med en portfölj som omfattar ett flöde av aktiviteter och spänner över allt från receptbelagda läkemedel till hälso- och hudvårdsprodukter är Pierre Fabre det näst största hudkosmetiska laboratoriet i världen, den näst största privata apoteksgruppen i Frankrike och marknadsledande i landet för produkter sålda över disk på apoteken. Portföljen omfattar flera globala varumärken och franchises som Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Galénic, Elancyl, Naturactive, Pierre Fabre Health Care, Pierre Fabre Oral Care och Pierre Fabre Oncologie. 

För att få veta mer om Pierre Fabre besök www.pierre-fabre.com.