Skip to main content

Energieffektiva glas - Pilkington först ut i branschen med ISO 50001

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 15:00 CEST

Pilkington Floatglas är först i världen inom floatglasbranschen med att certifieras med den internationella standarden ISO 50001 för energiledningssystem. Certifieringen minskar miljöpåverkan och sparar såväl energi som pengar. Pilkington erbjuder en mängd energieffektiva glas och det är självklart viktigt att hela livscykeln är så energisnål som möjligt, vilket certifieringen är ett kvitto på.

- Det känns väldigt bra att Pilkington kan bidra till minskad miljöpåverkan genom certifieringen. Arbetet med certifieringen har också skapat en ny medvetenhet bland personalen. Många bäckar små, enkla saker som att släcka ljuset och stänga av datorn, bidrar verkligen till helheten, säger Staffan Karlsson, Teknisk Chef, Pilkington.

Pilkington har sedan 2005 använt energiledningssystem och investeringen för sju år sedan på 1,5 miljoner gick jämt upp med besparingen direkt och år två med ett stort plus. Företaget arbetar kontinuerligt och systematiskt med att minska energiförbrukningen, främst av fossilt bränsle som naturgas och olja som är råvaror vid glastillverkning.

- Inför ISO 50001 var vi tveksamma till om vi kunde få ner elförbrukningen så pass mycket att det gav någon effekt eftersom den står för en relativt liten del. Men kartläggningen visade att det gick att spara upp till 25 procent av elförbrukningen tack vare varvtalsstyrning på t ex pumpar och fläktar i produktionen. Elförbrukningen hade varit hela nio procent högre i år om inte Pilkington genomfört några besparingar, en bra vinst för miljön fortsätter Staffan Karlsson.

Eftersom motorer i fläktar och pumpar nu går på lägre varvtal blir det positiva bieffekter som minskat slitage, mindre underhåll och att livslängden ökar. Anledningen till att man lyckats så bra beror främst på att man genom ISO 50001 jobbar mycket mer systematiskt.

Ett energiledningssystem skapas för att företag ska effektivisera sin energianvändning, öka andelen förnybar energi och öka utbytet av energi med närliggande samhälle. Systemet är också en kunskapskälla till företagets energianvändning. Certifieringen är ett led i Pilkingtons strategiska förbättringsarbete vad gäller energiförbrukning och miljöpåverkan. ISO 50001 innebär också krav på ständig förbättring inom området vad gäller allt från produktion till nybyggnad, upphandlingar, projekteringar, underhåll och inköp.

- Pilkington har länge erbjudit energieffektiva glas och det känns såklart bra att vi nu tagit ytterligare ett steg i minskad miljöpåverkan vilket är positivt för glasets hela livscykel, avslutar Staffan Karlsson.

Fakta om ISO 50001

Ett energiledningssystem skapas för att företag ska effektivisera sin energianvändning, öka andelen förnybar energi och öka utbytet av energi med närliggande samhälle. Systemet är också en kunskapskälla till företagets energianvändning. ISO 50001 är en internationell standard för energiledningssystem och publicerades 2011 och är nu även gällande europeisk och svensk standard. Den går väl att integrera med andra ledningssystem som till exempel miljöledningssystemet ISO 14001. 

Pilkington har funnits sedan år 1826 och är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter. Våra glas hamnar i byggnads-och bilindustrin och även i specialapplikationer. Sortimentet är brett och Pilkington tillverkar bland annat solskyddsglas, brandskyddsglas och säkerhets och skyddsglas. Dessutom har Pilkington utvecklat världens första självrengörande glas med dubbelverkan - Pilkington Activ™.

Tillverkningen av glas sker i 29 länder , på fyra kontinenter och försäljningen sker i mer än 130 länder.

www.pilkington.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy