Skip to main content

Ändrade planer för VA-utbyggnaden i delar av Långnäs

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2019 09:13 CET

Förslaget om vattenskyddsområdet i Svensbyfjärden påverkar den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i delar av Långnäs. När det föreslagna skyddsområdet minskade, framgår inte skälen för utbyggnad lika tydliga. Nu avvaktar kommunen Länsstyrelsens beslut och fastställande av gränserna för skyddsområdet innan vi går vidare med frågan om VA-utbyggnad.

Piteå kommun arbetar för en fungerande, långsiktig och effektiv VA-planering. Vi strävar efter en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjningen i hela kommunen. Vi har utformat riktlinjer för VA-planeringen och antog en utbyggnadsplan för kommunalt VA i slutet av 2016. Utbyggnad på Nötön/Renön var först ut – ett arbete som pågår. Nästa område på tur enligt planen är delar av Långnäs.

I höstas påbörjades förberedelser, men nu har arbetet avstannat. Anledningen är att det planerade vattenskyddsområdet i Svensbyfjärden har minskats geografiskt, vilket gör att skälen till utbyggnad i Långnäs utifrån miljö- och hälsoperspektiv inte är lika tydliga.

Förslaget till vattenskyddsområde ligger i nuläget hos Länsstyrelsen för beslut. När ett sådant beslut fattas och om förslaget kommer att förändras ytterligare är i dagsläget oklart. Av den orsaken har kommunen beslutat att avvakta utbyggnationen av VA tills länsstyrelsen fattat beslut och gränserna för skyddsområdet är fastställda.

Berörda fastighetsägare kommer att bjudas in till ett informationsmöte för att få ytterligare information om detta samt få möjlighet att ställa frågor om vad det innebär för dem.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se