Skip to main content

Färre behöver försörjningsstöd i Piteå

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 08:03 CET


I fjol betalade Piteå kommun ut ca 21,8 miljoner kronor i försörjningsstöd – en minskning med 4 miljoner kronor sedan 2011.  Det är många faktorer som spelar in, men en förklaring till den positiva utvecklingen i Piteå tror Thomas Utterström, chef för Stöd till försörjning i Piteå kommun, kan vara på att man de senaste åren satsat på bättre samverkan, både internt och externt, för hjälpa människor till ett självständigare liv.

I projektet Norrsken, som inleddes 2011 och avslutas sommaren 2014, har socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten samverkat med Arvidsjaurs kommun och Arbetsförmedlingen, med delfinansiering av Europeiska Socialfonden. Och av de 106 pitebor som deltagit i projektet har 64 procent gått från försörjningsstöd till annan ersättning.

 – Målgruppen har varit kvinnor och män i åldrarna 16–64 år, som hamnat eller riskerar att hamna utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och vårt gemensamma fokus har varit stärka dessa individer och hitta alternativa vägar anpassade utifrån den enskildes behov. För vissa handlar det om studier, andra vägar till arbetsmarknaden eller att man fått en utredning av sin fysiska och psykiska hälsa och istället har bidrag från Försäkringskassan, förklarar Thomas.

Arvidsjaur kommun ser också en positiv trend när det gäller utbetalningar av försörjningsstöd.

– Det känns som att vi är på väg åt rätt håll. Nu gäller det att vi tar till oss de goda erfarenheterna och implementerar de i vår verksamhet, säger Thomas Utterström. Det är viktigt att vi jobbar långsiktigt och på rätt sätt för att hjälpa individer som idag står utanför arbetsmarknaden. Att vi fortsätter hitta vägar som ger människor bättre förutsättningar för ett självständigare liv.

Utbetalningar av försörjningsstöd i Piteå kommun de senaste åren (nettokostnader):
År 2011: 25,8 miljoner kronor   
År 2012: 23,9 miljoner kronor   
År 2013: 21,8 miljoner kronor

För mer information kontakta:

Thomas Utterström, chef för Stöd till försörjning, 0911-69 62 74, 073- 627 46 98