Skip to main content

Förbättrad framkomlighet på Kyrkparkeringen

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 16:18 CEST

Nu vänds trafiken på Kyrkparkeringen för ökad trafiksäkerhet och bättre trafikflöden.

För att öka framkomligheten och samtidigt förbättra trafikmiljön på och omkring Kyrkparkeringen kommer riktningen på parkeringen att vändas. För att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten kommer även en passage för gående att tillskapas i mitten av parkeringen. Arbetet startar redan tisdag 4 juni.

Nuvarande utfart från Kyrkparkeringen leder ofta till köbildning då det på grund av platsbrist är svårt att svänga vänster för fordon som ska vidare ut mot Sundsgatan. Flertalet väljer därför att svänga höger på Olof Palmes gata och sedan vidare längs med mindre bostadsgator.

Nu ska alltså riktningen på parkeringen vändas. Infarten kommer att ske från Olof Palmes gata och utfart i riktning mot Kyrkbrogatan.

- Äntligen blir det av. Det här är en fråga som vi har fått många synpunkter och medborgarförslag på och som vi har velat åtgärda. Nu hittade vi ett utrymme i vår budget och ser till att det blir klart före sommaren, säger Brith Fäldt, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Redan tisdag 4 juni drar arbetet igång med att byta ut skyltningen för in- och utfart, måla nya parkeringsrutor och tillskapa en passage för gående. Kyrkparkeringen kommer att vara helt avstängd under arbetets gång och beräknas öppna igen i slutet av denna vecka.

Syftet med förändringen är att öka trafiksäkerheten, underlätta möjligheterna att ta sig ut på Sundsgatan och skapa ett bättre trafikflöde. Det ger också mindre trafiken på omkringliggande gator,

- Den nya passagen för gående till och från parkeringen är ett positivt tillskott. Åtgärderna gör Kyrkparkeringen mer tillgänglig och trafiksäker. Nu hoppas vi att bilisterna är uppmärksamma på det förändrade flödet och skyltningen som visar in- och utfart, säger Mathias Keisu, trafikplanerare Piteå kommun.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se