Skip to main content

Frivilliga och engagerade pitebor ställer upp. Nu finns FRG även i Piteå

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 10:01 CEST

Onsdag den 17 september blev det klart att Piteå kommun har en aktiv frivillig resursgrupp (FRG). Gruppen består av 19 män och kvinnor i olika åldrar som alla har med sig olika och intressanta erfarenheter.

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver understöd i utsatta lägen eller vid andra behov.

Det är Civilförsvarsförbundet som utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

FRG kan kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt som exempelvis en stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat, långvarigt elavbrott för att exempelvis hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.

Frivilliga personer som vill vara en resurs

FRG-gruppen i Piteå kommer att träffas varannan torsdag från och med 9 oktober för att genomgå utbildning. Därefter kommer gruppen att åka på studiebesök för att ytterligare förkovra sig.

Under utbildningstiden kommer gruppmedlemmarna att lära sig krishantering, kommunkunskap, brandskydd, första hjälpen, hjärt-lungräddning m m.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer.
– De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför, säger Tomas Berg, samordnare och kontaktperson för FRG i Piteå.

Kontaktperson för FRG i Piteå: Tomas Berg
Civilförsvarsförbundet
Telefonnummer: 070-228 94 69
E-post: tomasberg@bahnhof.sePiteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se