Skip to main content

Godkänt klimat i Nolia ishall

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2017 15:02 CET

Renoveringsbehovet är stort i Nolia ishall men hallen är godkänd för den verksamhet som bedrivs där i dag. Det visar den utredning som Anticimex gjort under hösten på uppdrag av Piteå kommun.

Nolia ishall har ett stort renoveringsbehov och det har funnits en oro att inomhusklimatet är så dåligt att verksamhet inte ska bedrivas i ishallen. Under hösten har Piteå kommun tagit hjälp av Anticimex för att utreda eventuella problem och skador i ishallen samt kvalitén på inomhusmiljön.

Rapporten visar att renoveringsbehovet är stort - dock var inte skadorna på byggnaden i den omfattning som befarades.

– Det finns inget som tyder på att det är farligt att vistas i ishallen. Inomhusmiljön i en ishall är en speciell miljö att vistas i med kall och torr luft men det är inget som visar på några onormala avvikelser, säger Jenny Axelsson, avdelningschef, Kultur, park och fritid.

Utifrån rapporten kommer en åtgärdsplan att tas fram där de mest akuta renoveringsbehoven ses över och åtgärdas. Det stora ombyggnads- och renoveringsbehovet kvarstår och Piteå kommun kommer att träffa Piteå hockey samt övriga föreningar med verksamhet i hallen för fortsatt dialog kring detta.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se