Skip to main content

Historiskt beslut taget för att skydda Piteås dricksvatten

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2018 15:11 CEST

Piteå kommun ansöker hos Länsstyrelsen om att göra Svensbyfjärden till vattenskyddsområde.Foto: Jenny Bergman

Kommunstyrelsen beslutade idag att gå vidare med förslaget att göra Svensbyfjärden till ett vattenskyddsområde. Syftet är att säkra dricksvattnet på lång sikt. Nu skickas ärendet till Länsstyrelsen som formellt tar beslutet om skyddsområde och skyddsföreskrifter.

Idag har Piteå kommun inget skyddsområde för sitt dricksvatten från Svensbyfjärden och Piteälven med tillrinningsområde. Nu har förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter arbetats fram och varit ut på samråd med allmänheten och utpekade intressentgrupper. Utifrån synpunkter som inkom under samrådet har en extern konsult anlitats för en översyn och förslag på revidering. Resultatet blev att en ny riskanalys har tagits fram, vilket medfört att området avgränsats och skyddsföreskrifterna reviderats.

- De externa konsulterna har föreslagit att minska den primära och sekundära zonen, då den nya fördjupade riskanalysen pekar på lägre risker i dessa områden. Det är framförallt delarna med grundvattentillring och avledning från åkermark som tagits bort, säger Jenny Bergman, projektledare.

Både projektgrupp och styrgrupp har ställt sig bakom de föreslagna revideringarna. Idag tog även kommunstyrelsen beslutet att gå vidare med förslaget i en ansökan till Länsstyrelsen om inrättandet av ett nytt vattenskyddsområde.

- Det är viktigt att Piteå kommun nu tar detta historiska beslut att skicka in ansökan. Idag saknas skyddsområde för vårt dricksvatten, säger Helena Stenberg, kommunstyrelsen ordförande.

Nu går frågan vidare till kommunfullmäktige, där ärendet ska upp 20 juni. Därefter går ansökan om inrättandet av vattenskyddsområde vidare till Länsstyrelsen.

Förhoppningen är att Länsstyrelsen ska kunna ta ett beslut som utgår från ansökan. Men länsstyrelsen har sista ordet, vilket innebär att justeringar kan bli aktuella.

Idag förser Svensbyfjärden och dess tillrinningsområde 90 procent av Piteås befolkning med dricksvatten. Beslutet berör därför inte bara fastighetsägare och verksamhetsutövare i anslutning till området, utan även alla som är anslutna och dricker vårt kommunala vatten i Piteå.

Ytterligare information
För mer information kontakta Jenny Bergman, projektledare Pireva, telefon 0911- 931 23 

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se