Skip to main content

I brytningens tid – årets omvärldsanalys är klar

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2019 11:00 CEST

Omvärldens förändringar påverkar Piteå kommun. Foto: Christer Lindström

Varje år genomför Piteå kommun en omvärldsanalys för att identifiera trender på lång sikt, både globala och mer närliggande, som kan komma att påverka utvecklingen i Piteå i framtiden. Årets omvärldsanalys är benämnd ”I brytningens tid” för att vi står mitt i ett paradigmskifte där normer, värderingar och beteenden utmanas och förändras snabbt.

De globala trender som studerats närmare är den demografiska utvecklingen, digitaliseringen och den starka teknikutvecklingen, klimatförändringar, tillit och individualisering, globalisering och en ökad protektionism samt en ökad oro i världen.

De närmare trenderna fokuserar på fyra områden:

  • Befolkning och en orts attraktivitet
  • Tillit och Samverkan
  • Teknisk utveckling
  • Människors värderingar

– I årets omvärldsanalys har vi framförallt fördjupat oss i klimatförändringen och dess konsekvenser både på världen i stort och mer lokalt för Piteå kommun. Klimatutmaningen har två sidor, dels förberedelse för de kända konsekvenserna och dels att ta ansvar för vårt lokala ekologiska fotavtryck. Det andra fördjupningsområdet som vi tittat på är tillit, och då framförallt vikten av tillit i styrning och ledning, säger Christer Lindström, processledare, kommunledningsförvaltningen.

Omvärldsanalysen är tänkt att fungera som ett underlag för verksamhetsplanering inom Piteå kommun men är även relevant för samhället i stort.

– Vi kommer därför gärna och presenterar den för din arbetsgrupp eller organisation, säger Christer.

Till omvärldsanalysen finns även ett arbetsmaterial, med tillhörande kortversion, för att kunna genomföra en egen workshop och ta fram grunden för en verksamhetsanpassad omvärldsanalys.  

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Bifogade filer

PDF-dokument