Skip to main content

Inbjudan till samrådsmöte om vattenskyddsområde för Svensbyfjärden

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 10:32 CET

Svensyfjärden med tillrinningsområde föreslås bli nytt vattenskyddsområde. Foto: Magnus Johansson

Svensbyfjärden förslås bli ett nytt vattenskyddsområde, med syftet att skydda Piteås dricksvatten på lång sikt. Ett flertal samrådsmöten har genomförts med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare.
Ikväll anordnas ett öppet samrådsmöte där allmänheten informeras om vad det innebär och ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Varmt välkomna!

Idag förser Svensbyfjärden och dess tillrinningsområde 90 procent av Piteås befolkning med dricksvatten. Nu pågår ett arbete för att inrätta ett vattenskyddsområde, för att säkra dricksvattnet för många generationer framåt.

Samråd om förslaget pågår fram till 17 februari 2017 och ikväll anordnas ett öppet samrådsmöte för att ge allmänheten information och möjlighet att tycka till.

Samrådsmöte: 26 januari kl. 19.00, Stadshuset, lokal Sessionssalen

Vi bjuder in media att närvara vid mötet. Välkomna!

Ytterligare information
Komplett förslag, skyddsföreskrifter och kartor finns på www.pitea.se/vattenskydd

Kontaktperson
Jenny Bergman, Pireva, tel. 0911-931 23

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se