Skip to main content

​Piteå kommun presenterar magisterutbildning i Riksdagens utbildningsutskott

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 07:00 CET

Piteå kommuns satsning på forskning och utveckling inom skolan har väckt uppmärksamhet på nationell nivå. När Riksdagens utbildningsutskott presenterar sin uppföljning av arbetet med forskarskolor under ett seminarium på torsdag medverkar Kristina Hansson, vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun, som talare. Hon är inbjuden för att presentera Piteås alternativa satsning - en magisterutbildning på deltid i samarbete med Umeå universitet.

Utbildningsutskottet kommer att presentera sin rapport om de fyra satsningarna på forskarskolor för lärare och förskolelärare som pågått sedan 2008. Vid seminariet presenteras resultatet från studien och goda exempel på forskarskolor.

Alternativ till statliga satsningar på forskarskolor
Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun, är inbjuden till seminariet för att tala under rubriken Alternativ till statliga satsningar på forskarskolor. Den här satsningen nämns i rapporten 2016/2017:RFR4 Forskarskolor för lärare och förskolelärare – en uppföljning av fyra statliga satsningar.

-Magisterutbildningen startade i höstas i samarbete med Umeå universitet och det är 27 personer som deltar. Utbildningen ges på deltid så att lärarna ska hinna arbeta under tiden och intentionen är att satsa på att utbilda många, i stället för få, säger Kristina Hansson.

Tanken är att när lärarna tagit sin magisterexamen ska de forska i tjänsten i samarbete med forskarutbildade lärare vid universitetet som tycker att det är intressant och berikande att befinna sig i skolans miljö. Studierna bedrivs på kvartsfart och studenterna beräknas ta examen till sommaren 2020.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
-Den här satsningen är ett led i att kunna leva upp till den nya skollagen från 2011 som slår fast att förskolans och skolans utbildningsverksamhet ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, säger Kristina Hansson.

-Vi har fått höga poäng i den första kursutvärderingen så det blir spännande att se vart vi kommer att landa på sikt med satsningen på forskarkompetens hos undervisande lärare.

Till Riksdagshuset reser Kristina Hansson tillsammans med förvaltningschef Ingemar Jernelöf för att presentera Piteå kommuns satsning på magisterutbildningen. Hon kommer också att belysa de utmaningar som finns i den kommunala skolan idag när kompetenskraven på lärarna inte alltid matchar skollagens krav och vetenskap fortfarande anses vara en främmande fågel.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se