Skip to main content

Piteå kommun söker boende åt nyanlända

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 15:00 CET

Behovet av bostäder till nyanlända är stort. Foto: Eva Lestander

Det är kommunernas ansvar att ta emot och ordna boende åt nyanlända med uppehållstillstånd som kommer till kommunen. Men det råder bostadsbrist på många håll i landet, vilket gör detta till en stor utmaning. Det gäller också i Piteå där vi samverkar på bred front för att hitta bostäder åt våra nya pitebor. Nu vänder vi oss även till allmänheten och frågar efter bostäder för uthyrning.

Förra höstens flyktingström ställde höga krav på myndigheter och kommuner i hela landet. Tillfälliga mottagnings- och evakueringsboenden upprättades för att klara av det extrema trycket. Evakueringsboendet på Skoogs arena i Piteå är ett exempel.

Idag har läget stabiliserats och antalet flyktingar som kommer till Sverige har minskat. Nu ligger fokus på att hitta hem åt de som beviljats uppehållstillstånd.

Ny lag skärper kommunernas ansvar
Den nya bosättningslagen som infördes i mars i år skärper kommunernas ansvar att ta emot och ordna boende åt nyanlända med uppehållstillstånd. De kan antingen ha anvisats till kommunen eller själv valt bostadsort.

Under 2015 kom cirka 110* nyanlända med uppehållstillstånd till Piteå. Under 2016 kommer ca 124* nyanlända hit som beviljats uppehållstillstånd och ska betraktas som nya pitebor. För 2017 är siffran ca 180* personer med uppehållstillstånd som är i behov av en bostad.

- Vi har klarat bostadsförsörjningen hittills, men de skärpta kraven på kommunerna gör att vi måste jobba på bred front och hitta nya sätt för att få fram bostäder – på lång och kort sikt. Att vända sig till allmänheten är en åtgärd, säger Jennie Lehtipalo, t.f. förvaltningschef Samhällsbyggnad, där flyktingsamordningen ingår.

Alla typer av bostäder intressanta
Kommunen söker lägenheter, hus, gårdshus, varmbonade stugor eller andra former av bostäder som kan hyras ut under en längre tidsperiod. Bostäderna ska vara utrustade med kök och badrum. Det är Piteå kommun som står på kontraktet och hyr sedan ut i andra hand till våra nya pitebor.

- Vi hyr redan idag ett fåtal privata bostäder och har duktiga handläggare som jobbar med detta. Det är viktig att allt går rätt till och att hyresvärden känner sig trygg med att hyra ut. Nu hoppas vi att frågan till allmänheten hörsammas så vi får in många nya bostäder, avslutar Jennie Lehtipalo.

Vill du veta mer?
Den 15 november kl. 19.00 anordnas Kvällsfika på Kaleido om bostäder till nyanlända. Då finns ansvariga tjänstemän och politiker på plats för att informera och svara på frågor. Du kan också besöka www.pitea.se/hittahem för ytterligare information och intresseanmälan.

* OBS: I siffrorna ingår inte asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Idag finns ett hundratal platser för ensamkommande barn i Piteå, fördelat på ett flertal boenden.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se