Skip to main content

Radonmätning i kommunens fastigheter

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 15:30 CET

I de bostadslägenheter som ägs av Piteå kommun pågår mätningar av radonhalter. De mätningar som hittills genomförts visar att 15 av 80 lägenheter, har förhöjda värden av radon- men det handlar inte om några alarmerande siffror.

För att minimera hälsorisker till följd av radon sätter svenska myndigheter upp riktvärden.De talar om hur hög halten av radon som mest får vara i inomhusluft. Om den är högre än riktvärdet kan den som äger bostaden bli tvungen att vidta åtgärder.

Piteå kommuns fastighetsförvaltning har under januari till april i år mätt radonhalten i de egna lägenhetsbeståndet. Mätningen visade att i 15 av de 80 lägenheterna man mätt radonhalten i, förkom förhöjda värden i förhållande till riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter luft.

De som bor i kommunens lägenheter där radonmätningar är utförda, kommer att informeras om mätresultatet i deras lägenhet. De med förhöjda radonvärden kommer dessutom att informeras om vilka åtgärder och när i tid åtgärderna ska vidtas i deras lägenhet. Under 2017 ska ytterligare ett trettiotal bostadslägenheter mätas.

- Radon är en gas som oftast kommer från marken. Om ett hus står på en platta som ligger direkt på marken så är riskerna för radon högre. Åtgärderna kan exempelvis handla om att se över ventilationen till lägenheten, säger Tore Häggbom, fastighetschef.

I jämförelse med rökning och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor risk källa, enligt uppgifter från Boverket. Radon följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan skadas om du utsätts för radon en längre tid. Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen lungcancer till följd av radonstrålning. Rökning i kombination med radonstrålning ökar risken.

- Vi kommer att nå satta gränsvärden inom utsatt tid. Vi har tidigare mätt radon och gjort åtgärder i våra skolor och förskolor med gott resultat, säger Tore Häggbom, fastighetschef.

För mer information kontakta:

Tore Häggbom
Fastighetschef
070- 3700554

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se